افغانستانلیگ تورکلر مدنی فدراسیونی فاریاب ولایتی نی باشکنتی میمنه شهریده نوایی...

منتدارچیلیکافغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا) اوله‌راق، تورک عالمی‌نینگ ایکی پارلاق سیماسی و بی‌تکرار...

رحمتلی استاد محمد امین متین اندخویی و رحمتلی استاد عبدالکریم بهمن...

قیلینگنی‌دیک، نیچه کون آلدین رحمتلی استاد محمد امین متین اندخویی و رحمتلی استاد عبدالکریم بهمن حضرتلرینی ایسلش آقشامی، بورسه اولوداغ یونیورسیته‌سی-تورک دنیاسی...

افغانستان ده ایزیلگن خلقلربیرلیگ وبرابر لیگ حق داعی سی رحمتلی محمدطاهر...

افغانستان اولکه سیده ایزیلگن خلقلر کیملیگ وحق مدافع سی محمدطاهر بدخشی شهادتی‌نینگ ۴۳....

میمنه شهریده اوزبیک ملی تیلی نی نشانلش مراسمی دن قسقه گزارش...

 (29)میزان، اۉزبېک تیلی‌نینگ ملی کونینی اولوغله‌یمیز! اۉتگن 1398نچی شمسی هجری ییل بیرقطار اَوغانستانده‌گی اۉزبېک ضیألیلری همده مدنی جماعه و...