داستان ملا محمد جان

https://youtu.be/ugdMw0xO-20

بازی تک و تکمــار در شــهر خــربوزه

بازی تک و تکمــار در شــهر خــربوزه   تک و تکمــار در شــهر خــربوزه تخت و تاج ســلطنتی را خیــلی مــاهــرانه به همــدیگــر پاس میــدهــند! اگرما ادعا...

امریکا چگونه 15 سال قبل در شرق نزدیک هرج و مرج...

  امریکا چگونه 15 سال قبل در شرق نزدیک هرج و مرج ایجاد کرد مداخله امریکا در عراق در تاریخ 20 مارچ سال 2003 آغاز شد....

عبدالرحمن خان و تورکستان افغانی، 1888-1889

الحاج عبدالواحد سيدی باز شناسی افغانستان برتری دیرینه بلخ و پیکار شاهان افغان در ترکستان صغیر حصه دوم – جلد یازدهم-بخش یکصدوبیست ویکم فصل دهم - بحث اول عبدالرحمن...

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» حلول سال جدید 1397 را خیر...

    فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» حلول سال جدید 1397 را خیر مقدم میگوید سالی با همه نا امیدی ها وخشونت های دور از تصور و...

سیاست افغانستان در ۱۳۹۶ کابوس جنگ و امید به صلح

اسماعیل شهامتبی‌بی‌سی 20 مارس 2018 - 29 اسفند 1396   انفجار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای تا کیلومترها دورتر احساس شد پرتاب بزرگترین بمب غیر اتمی آمریکا معروف به...

برتری دیرینه بلخ و پیکار شاهان افغان در ترکستان صغیر

الحاج عبدالواحد سيدی باز شناسی افغانستان برتری دیرینه بلخ و پیکار شاهان افغان در ترکستان صغیر فصل نهم بحث ششم به ادامه گذشته ناشیگری افغانی سازی حوضه مرغاب و...

بلـخ و ارگ بـه کـجا رسیـدنـد؟

بلـخ و ارگ بـه کـجا رسیـدنـد؟ ماندگار : در حالی که براساس برخی گزارش‌ها توافق‌هایی میان عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و تیم...

نقاشی چهره قربانی حمله حزب اسلامی مقابل خانه حکمتیار

  نقاشی چهره قربانی حمله حزب اسلامی، مقابل خانه حکمتیار کاوه کرامیبی‌بی‌سی حق نشر عکسARTLORDS/FB به یاد آوردن خاطرات تلخ گذشته که یکی از آن یادکرد از قربانیان...

ففتا از هشتاد وپنجمین زاد روز اکادمیسین شرعی جوزجانی تجلیل به...

ففتا از هشتاد وپنجمین زاد روز اکادمیسین شرعی جوزجانی تجلیل به عمل آورد فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درسومین کنگرۀ خویش، که در 26دسامبر2017 در شهر...