چرا ارتش افغانستان کشور را بدون جنگ تحویل طالبان داد؟

ز فساد فراگیر تا ساخت و پاخت امریکایی ها چرا ارتش افغانستان کشور را بدون جنگ تحویل طالبان داد؟

نگاهی به زنده‌گی ‌پربار و غم‌انگیز اسدالله ولوالجی

نگاهی به زنده‌گی ‌پربار و غم‌انگیز اسدالله ولوالجی ضیاء جمال، استاد دانشگاه تخار۱۴ سنبله ۱۴۰۰

پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام...

پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام  استاد سخن...

افغانستان ماقبل آریاییها نوشتۀ شادروان نورالله تالقانی

مروری بر کتاب: افغانستان ماقبل آریاییها نوشتۀ شادروان نورالله تالقانی علی شاه صبّار

ضیافت شام در قصر دلگشا؛ سیر ارگ و عطش ارایه تصویر...

کریم حیدریبی‌بی‌سی، کابل ۹ تیر ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱

هوشدارآغاز جنگ جهانی سوم در یک برنامۀ تلویزیونی روسیه !

کشتی طیاره بردار بریطانیا دیفندر یک برنامه تلویزیون روسیه درباره جنگ جهانی سوم هشدار داد

نبوغ وکارنامه های بی بدیل ظهیرالدین محمد بابردر جنگ با قشون...

ظهیرالدین محمد بابر و کارنامه های بی بدیل این شخصیت بی نظیر تاریخ در جنگ با قشون...

ای شرق کهن

https://youtu.be/ml20RiigZSg فرستنده : عبدالمجید (اوزگون) قطعه شعری از مرحوم...

ده‌ها زن در ولایت جوزجان سلاح برداشتند

'خیزش مردمی' علیه طالبان و توزیع سلاح از سوی فرماندهان محلی؛ طالبان: از عفو محروم خواهید شد یک...

ظهور ریاضیات مدرن از یک کتابخانه گمشده اسلامی

ظهور ریاضیات مدرن از یک کتابخانه گمشده اسلامی آدرین برناردبی‌بی‌سی ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹...