دموکراسی در سرتاسر جهان تضعیف شده است

تحقیق: دموکراسی در سرتاسر جهان تضعیف شده است نویسنده های این تحقیق عامل اصلی تضعیف دموکراسی ها را قدرت گیری نظام های سرکوبگر عنوان...

در ازبکستان با کرونا چه می‌کنند؟

در ازبکستان با کرونا چه می‌کنند؟ امینه شراف الدیننویسنده و محقق مقیم سمرقند 29 آوریل 2020 - 10 اردیبهشت 1399 تا روز چهارشنبه، ۲۹ آوریل، ۱۹۵۵...

در رد عقاید نژاد پرستی!

چطور با یک نژاد پرست بحث کنیم؟ حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionبا استناد به علم و واقعیت می‌توان با نژادپرستی مبارزه کرد باورهای نادرست و کلیشه‌های...

جایگاه و نقش ازبیک‌ها در روند صلح افغانستان

حمیرا محمدی   جایگاه و نقش ازبیک‌ها در روند صلح افغانستان صلح در معنای محدودش نبود جنگ است، بیان‌گر وضعیت و حالتی که امنیت جانی افراد یک...

بحران کرونا؛ فقدان کارگران مهاجر و کمبود مواد غذایی در اروپا

بحران کرونا؛ فقدان کارگران مهاجر و کمبود مواد غذایی در اروپا پاندمی ویروس کرونا و منع سفر به غرب اروپا باعث شده بسیاری از کشورهای...

مقام ‘متهم به همکاری با طالبان’ فرمانده پلیس غزنی شد

مقام 'متهم به همکاری با طالبان' فرمانده پلیس غزنی شد 1 ساعت پیش حق نشر عکسAFPImage captionنشر این خبر واکنش‌های زیادی را در پی‌داشت گماشته شدن...

هجوم آمریکایی ها برای خرید تفنگ

را ویروس کرونا باعث هجوم آمریکایی ها برای خرید تفنگ شده؟ مکس متزابی‌‌بی‌سی 12 آوریل 2020 - 24 فروردین 1399   حق نشر عکسGETTY IMAGES در حالی که...

محمدحنیف اتمر نامزد‌وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه شد

  حمل ۱۶, ۱۳۹۹ ۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور، با صدور دو حکم جداگانه، محمدحنیف اتمر را به عنوان نامزدوزیر و سرپرست وزارت امور خارجه...

مقام آلمانی آمریکا را به خاطر ضبط محموله ماسک “دزد مدرن”...

6 ساعت پیش   حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionآقای ترامپ با استفاده از قانون تولید در زمان جنگ به شرکت ۳ام دستور داده که صادرات...