اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی(ففتا) نی متبرک قربان بیرم مناسبتیده قوتلوغ...

اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی نی متبرک قربان بیرم مناسبتیده قوتلوغ بولسون پیامی جمعه...

گسترش روابط هند و طالبان؛ رقابت با چین و جلوگیری از...

گسترش روابط هند و طالبان؛ رقابت با چین و جلوگیری از نفوذ پاکستان

پان پشتونیزم به روایت سقاوی دوم»

نقد و بررسی کتاب « کلکین : رضا عطایی (کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران) عنوان...

روسیه به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل می‌شود

جنگ اوکراین؛ روسیه به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل می‌شود ۷ ساعت پیش

چگونه غرب به اوکراین سلاح ومهمات تهیه وارسال میدارد!

اتاقی که اوکراین در آن به غرب اسلحه و مهمات سفارش می‌دهد جاناتان بیلخبرنگار امور دفاعی بی‌بی‌سی

مروری بر مستندات وغیر مستندات شکل گیری سازمان انقلابی زحمت کشان...

http://www.goftaman.com/images/pdf-files-part1/koshani-06-12-2019.pdf برای خواندن این مطلب به لینک فوق مراجعه کنید. تدوین کنندۀ...

چرا کسانی مانند کسینجر غرب را در جنگ اوکراین سرزنش می‌کنند؟

چرا کسانی مانند کسینجر غرب را در جنگ اوکراین سرزنش می‌کنند؟ کیوان حسینیبی‌بی‌سی ۴ فروردین ۱۴۰۱...

نسخه منسوخ غنی برای عبور از بن‌بست سیاسی

نسخه منسوخ غنی برای عبور از بن‌بست سیاسی چهارشنبه ۳ حمل ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۲ با وجود...

رئیس موساد مورد حمله سایبری قرار گرفت

رئیس موساد مورد حمله سایبری قرار گرفت شنبه ۲۸ حوت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۶ بعد...