استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران

 استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران رضا ضیا ابراهیمی | یعقوب ابراهیمی در ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در پیشنهاد میدان, دانش نژاد آریایی، سابقه کهن اسکان مردمان آن در ایران و برتری مفروض این...

اطلاعيه ی کمیته ی فعالین حزب دموکراتيک خلق افغانستان

اطلاعيه ی کمیته ی فعالین حزب دموکراتيک خلق افغانستان 2016 ـ 12 ـ 16        مردم شرافتمند افغانستان!        هوشیار و بیدار باشید، توطئه بزرگی به راه انداخته...