سکس ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی ها پیآمد

سکس ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی ها پیآمد تاریخ انتشار:   ۱۸:۲۸    ۱۳۹۸/۴/۲۵ کد خبر: 159449 منبع: پرینت  سکس در بدل چوکی برای ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی...

اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن

اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن تاریخ انتشار:   ۱۸:۱۱    ۱۳۹۸/۴/۲۵ کد خبر: 159447 منبع: پرینت  بر اساس استقصا و مطالعات انجام شده ظلم، ستمگری، حق تلفی، حق کشی و تبعیضی که در حکومت...

زبان فارسی، زبان تحمیلی برای ملت های غیر فارس ایران!

منبع: ایران گلوبال زبان فارسی، زبان تحمیلی برای ملت های غیر فارس ایران! حسن جداری در نود و اند سال گذشته، تسلط و سروری زبان فارسی نه...

تطبیق دولت ناتمام عبدالرحمن-امان الله خان

آقای دکترغنی، همانگونه که در برنامه های انتخاباتی خود وعده داده بود پروژه ی ناتمام یا دولت ناتمام عبدالرحمن-امان الله خان را دارد گام...