سخنرانی توردیقل میمنگی در کنفرانس ویدیویی ظهیرالدین محمد بابر که از...

https://fb.watch/3UXyKPq1sR/ متن سخنرانی توردیقل میمنگی درویدیو کنفرانس ظهیرالدین محمد بابرکه به روز چهارشنبه 24ماه فبروری...

قطعنامۀ کنفرانس تجلیل از580 و538مین سال یاد امیرنظام الدین علی شیر...

قطعنامۀ کنفرانس تجلیل از580 و538مین سال یاد امیرنظام الدین علی شیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر

گزارش کنفرانس( وحدت برمبنای معرفت با مواریث علمی وادبی علیشیر نوایی...

https://www.facebook.com/bayanifoundation/videos/708928279991588/ گزارش کنفرانس( وحدت...

مکثی بر آموزه های عرفانی و اخلاقی امیر علی‌شیر نوایی

متن سخنرانی عبدالقیوم ملکزاد سفیر افغانستان در کشور بنگله دیش بمناسبت 580 مین سالزاد امیرعلی شیر نوایی در کنفرانس ( وحدت بر...

چگونه کوبا در جهان پسا – شوروی زنده ماند و شگفتی...

چگونه کوبا در جهان پسا – شوروی زنده ماند و شگفتی آفرید  ژاکوبن، ترجمه: پروین اشرفی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اکثر ناظران انتظار داشتند که کوبا نیز به دنبال آن برود. اما سیستم کوبا ۳۰ سال پس از زمان فروپاشی شوروی هنوز هم دوام داشته است. برای توضیح ماندگاری آن، ما باید کلیشه های جنگ سردی را کنار بگذاریم و تجربه کوبا را در نوع خود ببینیم. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و در نتیجه نابودی برنامه های کمک اقتصادی چند جانبه آن، آنچه را که جهان سوسیالیستی نامیده می شد، تکان داد. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به انحلال رسمی خود رأی داد، شورای کمک اقتصادی متقابل (COMECON) ، یعنی بلوک تجارت اقتصادی، که به کشورهای کمونیستی کوچکتر کمک اقتصادی حیاتی و توافق نامه های تجاری خاصی را ارائه می کرد، قبلا برچیده شده بود. این امر کوبا را که تنها عضو COMECON در نیمکره غربی بود، به تلاطم اقتصادی کشاند. این کشور جزیره ای تقریباً یک شبه خود را از شریک اصلی تجارت خویش جدا یافت. بیش از چهار پنجم بازارهای واردات و صادرات خود را از دست داد. همان بازارهایی که انرژی، غذا و ماشین آلات آنها را تأمین کرده و به حفظ اقتصاد کوبا برای سه دهه، یعنی از آغاز تحریم ایالات متحده در ۱۹۶۱ کمک نمود.

متن سخنرانی داکتر عبدالحنان روستایی در کنفرانس روز تولد ظهیرالدین محمد...

داکتر عبدالحنان روستائی آلمان 14 فبروری 2021 ظهیر الدین محمد بابر...

ازتبار چغتای تا اشعار تورکی چغتایی امیر علی شیر نوایی

سخنرانی آصفه صبا درکنفرانس ( وحدت برمبنای معرفت با مواریث علمی وفرهنگی امیر علی شیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر) که به...

طالبان در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند

چکیده گزارش نهایی گروه مطالعاتی افغانستان: طالبان در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند

ظـهـیرالـدیـن مـحـمـد بـابـر خـاقـان شـاعـر و سیـاسـتـمـدار خـردمـنـد –

- نویسنده: شاد روان محمد اکبر اندخویی-- ------------------------تاریخ تماشاگۀ...