عامل اصلی سقوط نظام جمهوری افغانستان کیست؟

ترامپ و طالبان؛ عامل اصلی سقوط کیست؟ شنبه ۲۰ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۸ترامپ خود عامل اصلی سقوط دولت...

اعلامیۀ شماره هفت نهضت آزادی تورک تباران در رابطه با تحمیل...

علی تقوایی  اعلامیه شماره«7» ، نهضت آزادی تورکتباران افغانستان ، پیرامون غصب زمین ها وخانه...

درسوگ مرگ نابهنگام استاد محمد ظاهر آشکارا

درسوگ مرگ نابهنگام استاد محمد ظاهر آشکارا شنبه چهارم دسمبر 2021 کپنهاگن- دنمارک

کوچ اجباری اوزبیک، تورکمن و تاجیک نیز آغاز شد

https://www.kabulpress.org/IMG/mp4/ukbekdisplacement.mp4 اسلام پشتونیستی طالبان: کوچ اجباری اوزبیک، تورکمن و تاجیک نیز آغاز شد

جوزجان در معرض تصفیۀ قومی وکوچ های اجباری

کوچ های اجباری توسط طالبان  بمثابۀ آغاز دور جدید پاکسازی های قومی وپشتونیزه نمودن سرزمین افغانستان

شورای کشورهای تورکی زبان و سیاست خارجی اوزبیکستان با دولت طالبان،...

شورای کشورهای تورکی زبان و سیاست خارجی اوزبیکستان با دولت طالبان، براساس ضرورت تاریخی و مصالح ملی   باحفظ...

به عفو عمومی وقانونمداری طالبان نمیتوان باور داشت

برگرفته از صفحۀ زنگ اول روزنامۀ 8 صبح گسترش روز افزون ترورهای سازمانیافته وعدم...

شرایط همکاری وکمک اتحادیۀ اروپا با طالبان

نماینده اروپا: شرایط کمک‌های اتحادیه اروپا را به نمایندگان طالبان در دوحه...

خانواده‌های قربانیان 11 سپتمبر از طالبان غرامت می‌خواهند

خانواده‌های قربانیان 11 سپتمبر از طالبان غرامت می‌خواهند سه شنبه ۹ قوس ۱۴۰۰ ساعت...

سقوط دولت غنی نتیجۀ معامله های سیاسی داخل دولت وخروج...

رییس استخبارات بریتانیا‌: افغانستان در نتیجه نفوذ اطلاعاتی طالبان سقوط نکرده است هشت صبح۹ قوس ۱۴۰۰