دبیر شورای امنیت ملی روسیه: آمریکا دست‌اندرکار انتقال داعش به افغانستان...

در دومین کنفرانس گفتگوی امنیت منطقه‌ای تهران   : دبیر شورای امنیت ملی روسیه: آمریکا دست‌اندرکار انتقال داعش به افغانستان است دبیر شورای امنیت روسیه، وضعیت حضور نیروهای...

قانون، عدالت و انصاف؟اشرف غنی دست از تبعیض وجنایت بردار!

اشرف غنی! به تاریخ برگرد که چرا نظام ها از بین رفتند؟ قانون، عدالت و انصاف؟ صدها زورگو، غاصب زمین و جاسوس در كنار شما در...

مهاجرت؛ بزرگ‌ترین بحران انسانی قرن ۲۱

مهاجرت؛ بزرگ‌ترین بحران انسانی قرن ۲۱ روزنامه صبح کابل : انسان از زمان پیدایش تا حالا پیوسته درگیر کوچیدن بوده است؛ در زندگی بدوی انسان‌ها برای...

تاشکند» میزبان معاونین وزرای امور خارجه آسیای مرکزی و افغانستان

«تاشکند» میزبان معاونین وزرای امور خارجه آسیای مرکزی و افغانستان به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، دیدار دوره‌ای معاونین وزرای امور خارجه کشورهای آسیای...

دروغ پردازی وعوام فریبی سازمان یافتۀ استخبارات امریکا در جنگ افغانستان،...

من نیز دروغ‌های رسمی جنگ افغانستان را می‌نوشتم اطلاعات روز : من برای یک «گزارش خبری خوب» برای شنوندگان رادیو، یعنی افغان‌ها، با یک زندانی...

محمدگل مهمند ادامه دهندۀ جنایات امیرعبدالرحمان و عامل فاجعۀ حریق کتب...

بخش سوم محمدگل مهمند وارث وادامه دهندۀ جنایات ناتکمیل عبدالرحمان خان و عامل فاجعۀ حریق کتب تاریخی به زبان اوزبیکی نویسنده : توردیقل میمنگی بیایید جنایات انجام...

با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ...

با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید نویسنده: توردیقل میمنگی بخش دوم سیمای حقیقی و شخصیت واقعی محمدگل مهمند را...

یک فاشیست تاریک اندیش  بنام حلیم تنویر در مقام وکیل مدافع...

  یک فاشیست تاریک اندیش  بنام حلیم تنویر بازهم نام نفرین شدۀ محمد گل مهمند را بر سر زبان ها انداخت شنیدن یاوه سرایی های ناشی از...

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات یک فاشیست...

  اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات یک فاشیست تاریک اندیش ومشاور ارشد اشرف غنی احمد زی بنام حلیم تنویر فدراسیون فرهنگی تورکان...

موروثی شدن قدرت سیاسی کشوربمحور قومیت

رهبران قومی در تلاش موروثی کردن قدرت سیاسی در افغانستان‌اند پنجشنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۵ یافته‌های یک تحقیق انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نشان می‌دهند که...