اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی(ففتا) نی متبرک قربان بیرم مناسبتیده قوتلوغ...

اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی نی متبرک قربان بیرم مناسبتیده قوتلوغ بولسون پیامی جمعه...

ایرگنه قون نوروز بیرملرینگیز قوتلوغ بولسون

ایرگنه قون ــــ نوروز بیره می برچه میزگه قوتلوغ بولسین! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرعی...

سال 2022- سال تغییرات و سرنوشت ساز برای افغانستان خواهد بود

سال 2022- سال تغییرات و سرنوشت ساز برای افغانستان خواهد بود اندری سرنکو اظهار داشته است که سال 2022-سال...

اعلامیۀ شماره هفت نهضت آزادی تورک تباران در رابطه با تحمیل...

علی تقوایی  اعلامیه شماره«7» ، نهضت آزادی تورکتباران افغانستان ، پیرامون غصب زمین ها وخانه...

شنيدم مرد دانا از جهان رفت

اشاد روان استاد رمضان (پیغام) استاد محمد اسحاق...

سقوط حکومت افغانستان ریشه در توافقنامه دوحه داشت

جنرال امریکایی: سقوط حکومت افغانستان ریشه در توافقنامه دوحه داشت مقام‌های پنتاگون گفته اند...

امـــیـــر تـــیـــمـــور و فـــرانـــســـه تالیف دو دانشمند سرشناس فرانسه و اوزبیکستان:...

به قلم اکادمیسین شرعی جوزجانی کـــتـــاب ارزشمند «امـــیـــر تـــیـــمـــور و فـــرانـــســـه»

بایسنقر میرزا تمانیدن آته سی شاهرخ میرزا اوچون گوچیریلگن قرآنکریم دن...

عزیز اوقوچیلر! سیز تصویرده، تاشکینتده گی اسلام تمدنی مرکزی ریکتری حرمتلی شاه عظیم منوروف...

پاکستان در ازای آتش‌بس طالبان از افغانستان چه می‌خواهد؟

خلیل اسیر۲۱ ثور ۱۴۰۰ مقامات افغانستان...

نگاهی به فولکلور اوزبیک تورکمن در گذشته وحال

نویسنده :ع. ح. شرعی جوزجانی یادداشت هایی در بارۀ این مقاله این مقاله که 47 سال...