نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

1095 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

کوچ های اجباری باشندگان بومی از جانب طالبان در ولایات مختلف در حال اعمال...

افراد «وابسته به طالبان» هزاره‌های برخی مناطق دایکندی را به کوچ اجباری وادار کرده‌اند

زلمی خلیل‌زاد» مرد شماره یک واشنگتن در امور افغانستان

نگاهی به پیشینه و کارنامه «زلمی خلیل‌زاد» مرد شماره یک واشنگتن در امور افغانستان به...

آیا اشرف غنی احمد زی چیزی بنام وجدان دارد که در رابطه با خیانت...

عذاب دردناک غنی در جهنمی که خودش برافروخت پنجشنبه ۱۸ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۵۱برای...