نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

670 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

وطن دردى

وطن دردى                                    هيچكيم حسرت بيلن سرو قدى خم بولمسون                                                      شاد اولوب دوران غميدين كونگليگه...

صحبت با کورسانتها(محصلین)ی گارد ملی اوزبیکستان

اکادمیسین شرعی جوزجانی صحبت با کورسانتها(محصلین)ی گارد ملی اوزبیکستان