نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

1268 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

کابوس‌ بی‌وطنی؛ پایان مهلت ترک پاکستان و درمانده‌گی مهاجران افغان

کابوس‌ بی‌وطنی؛ پایان مهلت ترک پاکستان و درمانده‌گی مهاجران افغان ۸ صبح : رنج آواره‌گی...

اروپا به دنبال دور زدن روسیه از مسیر آسیای میانه

از تارنمای سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) تحادیه اروپا با تاکید بر تمایل قاره سبز برای تعمیق روابط با...