نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

268 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

ارقه داشلر ، بیرلشنگ بو کون کیلدی دورانمیز

بیرلیک ارقه داشلر ، بیرلشنگ بو کون کیلدی دورانمیز اته یورت وانه تیل دنیا ده فخر و شانمیز بختمیز نینگ یولدوزی تاکی بولوتلر ارتیده قالگوسی؟ایمدی قویاشدن پارله سین...

دوکتور محمد عثمان بیلیم نی اوزبیکستان قونسول لیگ تمانیدن مونشن شهریده تیکلنگن ینگی ئیل...

  دوکتور محمد عثمان بیلیم نی اوزبیکستان قونسول لیگ تمانیدن مونشن شهریده تیکلنگن ینگی ئیل بیرامیده سوزچیقیشی نینگ متنی   حرمتلي تيلداشلر و تورك كوكنيدن كوكر گن...

اوغانستان توركلر مدنى فدراسيونى نينگ باشقرو شورا سنينگ يكشنبه كونى 4/21/2019 نوبت ده گى...

اوغانستان توركلر مدنى فدراسيونى نينگ باشقرو شورا سنينگ يكشنبه كونى 4/21/2019 نوبت ده گى مجلسى بوليب اوتى :   مجلس محتواسيده تورت ماده ليگ اجنداء سى...