نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

1109 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

حمدالله محب وسید سعادت منصور نادری در حال گشت زنی در جاده های...

اولین عکس حمدالله محب در جاده‌های لندن خبرساز شد

پرسش های بی پاسخ سیاف از رهبری طالبان !آیا طالبان تا هنوز هم به...

چالش سیاف با سربازان شریعت: فتوای انتحار را تغییر داده‌اید؟ دوشنبه ۲۶ میزان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۷طالبان به مثابه...

مانور نظامی پیمان امنیت جمعی در مرز با افغانستان

۰ تاریخ مانور نظامی پیمان امنیت جمعی در مرز با افغانستان مشخص شد چهارشنبه ۲۱...