نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

1359 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

مقاومت علیه طالبان نمرده است! اما……

علی تقوایی I går kl. 12.56  ·   دردوران که سیطره شوم وآفت زای طالب برمقدرات...

سرنوشت رویارویی دو ابرقدرت آمریکا و چین در خاورمیانه به کجا می رسد؟

سرنوشت رویارویی دو ابرقدرت آمریکا و چین در خاورمیانه به کجا می رسد؟ زمانه : نفت که روزی آمریکا...

صدها زخمی در اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه

سیاستفرانسه صدها زخمی در اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه