نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

184 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

ایده‌آل طالبان چیست؟

ایده‌آل طالبان چیست؟ عمر صدرانستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان 17 نوامبر 2018 - 26 آبا با وجود بیش‌ از دو دهه حضور طالبان در افغانستان٬ ما کمتر...

اندیشه‌های اجتماعی ابوریحان بیرونی

سید مبین هاشمی  چکیده ابوریحان بیرونی از دانشمندان مسلمانی است که به چندین رشته‌ی علوم تبحر داشته و در حوزه‌های مختلف علمی میراث خوب و مثمر...

هشت خبر پشت پرده در قالب هشت شایعه

هشت خبر پشت پرده در قالب هشت شایعه افغان پیپر : یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که احتمال زیادی میرود برخی از نامزدان...