نویسندگان پست های محمدی

محمدی

49 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

حادثۀ گروگانگیری چهل سال قبل در مسجدالحرام

گروگان‌گیری در مسجد‌الحرام؛ حادثه‌ای كه الهام بخش اسلامگرايان تندرو شد باران عباسیبی‌بی‌سی حق نشر عکسGETTY IMAGESImage captionدرگیری در مسجد الحرام بعد از آغاز گروگانگیری در ۲۹...

سه جنایتکار بزرگ وقاتل صد ها انسان در افغانستان در بدل دومعلم خارجی از...

طالبان: انس حقانی و دو زندانی دیگر طالبان به قطر رسیدند حق نشر عکسTALIBAN SOURCESImage captionاز چب به راست انس حقانی، عبدالرشید و مالی خان منابعی...

موسیقه عالمی‌ده پارله‌گن صنعتچیمیز رحمتلی استاد صابر “عندلیب” سنبل‌نینگ بی‌وقت عالم‌دن اوتگنی

تعزیت و تسلیت پیامی افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا)نینگ اعضالری‌ موسیقه عالمی‌ده پارله‌گن صنعتچیمیز رحمتلی استاد صابر "عندلیب" سنبل‌نینگ بی‌وقت عالم‌دن اوتگنینی تیل و موسیقه صنعتیمیزگه...