نویسندگان پست های محمدی

محمدی

47 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت تجلیل از روز شهدای راه آزادی ویاد بود...

  پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت تجلیل از روز شهدای راه آزادی ویاد بود شهید احمد شاه مسعود با اهدای درود برروان پاک شهدا وعرض...

وحید عمر: اشرف غنی غیر قابل اعتماد است!

  ۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه وحید عمر: اشرف غنی غیر قابل اعتماد است! تیم انتخاباتی دولت در آستانۀ فروپاشی و افتضاح است. سلام رحیمی در فساد جنسی...

طالبان، آهن حاجیگک و لیتیوم هلمند را به خلیلزاد داده اند.

  طالبان، آهن حاجیگک و لیتیوم هلمند را به خلیلزاد داده اند. منبع: روزنامه مستقل روسیه   نویسنده: آندری سرینکو   مترجم : غوث جانباز روبرداری از هفته نامه جادۀ ابریشم: سرکرده‌های...