نویسندگان پست های محمدی

محمدی

49 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

امروزروز سوم عید رمضان 900 تن آدمکش وجنایتکاراز بند رها میشود

دولت امروز ۹۰۰ زندانی طالبان را آزاد می‌کند ۶جوزا , ۱۳۹۹ ۸صبح، کابل: شورای امنیت ملی اعلام کرد که امروز سه‌شنبه، ششم جوزا، نزدیک به ۹۰۰...

کابل شاهان کی بودند؟ قسمت پنجم

غلام سخی«سخا» قسمت پنجم ۱-- رنه گروسه و ریچارد فرای ( دو ایران پرست و کاسه های داغ تر از آش که با کمال وقاحت قبالهٔ...

رمضان هییت بیره‌می قوتلوغ پیامی

رمضان هییت بیره‌می مناسبتی بیلن افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا) رهبرلیک کینگشی و اعضالری‌نینگ قوتلوغ پیامی! قدرلی وطنداشلر، ییتیب کیلگن رمضان بیره‌می و 11 آی...