نویسندگان پست های admin

admin

24 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

مروری بر مستندات وغیر مستندات شکل گیری سازمان انقلابی زحمت کشان افغانستان«سازا» در پیوند...

http://www.goftaman.com/images/pdf-files-part1/koshani-06-12-2019.pdf برای خواندن این مطلب به لینک فوق مراجعه کنید. تدوین کنندۀ...

چرا کسانی مانند کسینجر غرب را در جنگ اوکراین سرزنش می‌کنند؟

چرا کسانی مانند کسینجر غرب را در جنگ اوکراین سرزنش می‌کنند؟ کیوان حسینیبی‌بی‌سی ۴ فروردین ۱۴۰۱...

نسخه منسوخ غنی برای عبور از بن‌بست سیاسی

نسخه منسوخ غنی برای عبور از بن‌بست سیاسی چهارشنبه ۳ حمل ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۲ با وجود...