شریل بینارد همسر یهودی زلمی خلیل زاد خواهان حذف طالبان تند رو قندهاری توسط گروه میانه رو این گروه میباشد

0
135

لطفن این پیام شریل بینارد را با دقت بخوانید وروی اهداف پشت پردۀ آن تأمل نمایید!

آیا گروه قبیلوی مذهبی طالبان را میتوان به طالبان تندرو ومیانه رو تقسیم وصف بندی کرد؟؟؟

خبرسیاسی

منبع : خبرگزاری جمهور به نقل از سایت( ان هرد) وافغانستان انتر نیشنل

۰همسر خلیلزاد:

طالبان برای بقای خود باید حلقه متعصب قندهاری را پاکسازی کنند

چهارشنبه ۱۴ جدی ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۶شریل بنارد همسر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه قبلی امریکا برای افغانستان، گفته که طالبان میانه رو باید برای بقای نظام خود در افغانستان حلقه متعصب قندهاری را پاکسازی کنند.

طالبان برای بقای خود باید حلقه متعصب قندهاری را پاکسازی کنند

شریل بنارد همسر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه قبلی امریکا برای افغانستان، گفته که طالبان میانه رو باید برای بقای نظام خود در افغانستان حلقه متعصب قندهاری را پاکسازی کنند.

خانم بنارد در تازه ترین مورد در یک مقاله که در سایت “ان‌هرد” منتشر شده هشدار داده که حلقه متعصب قندهاری، افغانستان را به سوی فروپاشی و جنگ داخلی می‌برد.

او گفته، “طالبان میانه‌رو برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور و تبدیل نشدن افغانستان به یک دولت مطرود درگیر جنگ خونین داخلی، باید این حلقه کوچک اقتدارگرای خودمحور در قندهار را خلع قدرت کنند.”

همسر زلمی خلیلزاد در مقاله‌اش به طالبان مخالف حلقه قندهار وعده داده است که اگر آنها قدرت را به دست گیرند، “تحریم‌ها برداشته شده و دارایی بانک مرکزی آزاد خواهد شد.”

او تاکید می‌کند که کشورهای جهان بیشتر از هر گروهی به طالبان مایل هستند. زیرا، هیچ نیروی بدیلی در افغانستان نیست و خطر جنگ داخلی در اثر ضعیف شدن طالبان وجود دارد.

او به نقل از کسانی که با حلقه قندهاری صحبت کرده نوشته که پاسخ آنها به مشکلات و مسایل افغانستان خرافاتی است.

بنارد نوشت: “کشور بدون کمک خارجی از گرسنگی خواهد مرد.

پاسخ آنها: اگر همه تقوا داشته باشند، انشاالله خدا روزی رسان است. زنان و نوزادان بدون خدمات پزشکی در هنگام ولادت خواهند مرد؟ پاسخ آنها: همه چیز بدست پروردگار است.”

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here