مصاحبۀ پروفیسور دوکتور سید عبدالحکیم جوزجانی به مناسبت 30مین سال تصویب نخستین قانون اساسی اوزبیکستان مستقل، در کانال « اوزبیکستان 24 » با ژورنالیست ورزیده فرهاد حاجی یف.

0
156


لینک مرتبط با این مصاحبه

https://www.facebook.com/100001315202486/videos/872703907197710/

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here