اداره بایدن مانع تحقیق در مورد انتقال پول نقد به افغانستان می‌شود

0
106

سیگار: اداره بایدن مانع تحقیق در مورد انتقال پول نقد به افغانستان می‌شود

چهارشنبه ۱۱ عقرب ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” می‌گوید که اداره بایدن مانع تحقیق در مورد پول‌های می‌شود که زیر نام کمک بشردوستانه در یک سال گذشته به افغانستان فرستاده شده‌است.

سیگار: اداره بایدن مانع تحقیق در مورد انتقال پول نقد به افغانستان می‌شود

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” می‌گوید که اداره بایدن مانع تحقیق در مورد پول‌های می‌شود که زیر نام کمک بشردوستانه در یک سال گذشته به افغانستان فرستاده شده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیگار گفته که می‌خواهد در مورد 1.1 میلیارد دالر کمک‌های نقدی که در یک سال گذشته به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده، تحقیق کند.

نشریه بلومبرگ امروز چهارشنبه (11 عقرب)، گزارش داده است که تحقیقات سیگار در مورد پول‌های نقدی ارسال شده، با کارشکنی برخی از نهادهای دولتی امریکا روبه‌رو شده است.

جان سوپکو، بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، گفته است که دفتر او برای اولین بار در تاریخ خود قادر نیست به دلیل عدم همکاری چندین نهاد دولتی گزارشی از هزینه‌های دولت امریکا در افغانستان ارایه کند.

او افزوده که آژانس توسعه بین‌الملل امریکا و وزارت خزانه داری این کشور از ارایه اطلاعات در مورد 1.1 میلیارد دالر پول‌های نقدی که به افغانستان زیر کنترل امارت اسلامی فرستاده شده، خودداری کرده و وزارت خارجه امریکا نیز اطلاعات مورد نظر را به آنان نداده‌است.

بربنیاد گزارش سیگار، اداره توسعه بین‌المللی و وزارت امور خارجه امریکا گفته‌اند که کمک‌های مستمر امریکا بشردوستانه است و بخشی از بودجه‌ای نیست که سیگار بر آن نظارت می‌کند.

بازرس ویژه امریکا همچنین گفته است که شرایط کنونی در افغانستان شبیه شرایط تحت حاکمیت امارت اسلامی در دهه نود است.

به گفته او، زنان اکنون با خطرات قابل توجهی از جمله کاهش امنیت و عدم دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی مواجه هستند.

چهارشنبه ۱۱ عقرب ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” می‌گوید که اداره بایدن مانع تحقیق در مورد پول‌های می‌شود که زیر نام کمک بشردوستانه در یک سال گذشته به افغانستان فرستاده شده‌است.

سیگار: اداره بایدن مانع تحقیق در مورد انتقال پول نقد به افغانستان می‌شود

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” می‌گوید که اداره بایدن مانع تحقیق در مورد پول‌های می‌شود که زیر نام کمک بشردوستانه در یک سال گذشته به افغانستان فرستاده شده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیگار گفته که می‌خواهد در مورد 1.1 میلیارد دالر کمک‌های نقدی که در یک سال گذشته به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده، تحقیق کند.

نشریه بلومبرگ امروز چهارشنبه (11 عقرب)، گزارش داده است که تحقیقات سیگار در مورد پول‌های نقدی ارسال شده، با کارشکنی برخی از نهادهای دولتی امریکا روبه‌رو شده است.

جان سوپکو، بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، گفته است که دفتر او برای اولین بار در تاریخ خود قادر نیست به دلیل عدم همکاری چندین نهاد دولتی گزارشی از هزینه‌های دولت امریکا در افغانستان ارایه کند.

او افزوده که آژانس توسعه بین‌الملل امریکا و وزارت خزانه داری این کشور از ارایه اطلاعات در مورد 1.1 میلیارد دالر پول‌های نقدی که به افغانستان زیر کنترل امارت اسلامی فرستاده شده، خودداری کرده و وزارت خارجه امریکا نیز اطلاعات مورد نظر را به آنان نداده‌است.

بربنیاد گزارش سیگار، اداره توسعه بین‌المللی و وزارت امور خارجه امریکا گفته‌اند که کمک‌های مستمر امریکا بشردوستانه است و بخشی از بودجه‌ای نیست که سیگار بر آن نظارت می‌کند.

بازرس ویژه امریکا همچنین گفته است که شرایط کنونی در افغانستان شبیه شرایط تحت حاکمیت امارت اسلامی در دهه نود است.

به گفته او، زنان اکنون با خطرات قابل توجهی از جمله کاهش امنیت و عدم دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی مواجه هستند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here