تورکیک ضربالمثل لر

0
165

فرستنده: رحمت الله ورحیمی (پیلوت)

Hassan Paiman

21. august kl. 20.22  · یازوچی : حسن پیمان : ————-

تورکیک ضربالمثل لر ==============

اوشبو تأریخی حقیقت حاضر برچه ده پارلاق بولگن دیر کیم تورک لر نینگ تآریخی قدامتی ( 40 مینگ ییل دن آرتیق ) راغ سائیبریا نینگ قتیغ سووغ لری و بیرینچی موزلر ئیری گن دوره لر دن بویانده ، کوپی تورک لر سووق ده چیده یالمه س دن کوچیب اورته آسیا – ارو پا و الاسکا – و شمالی امریکا ( کانادا ) و تکساز ایالت لری ( سرخ پوست = قرمز رنگ پوست لیگ ) ئیسکی محله لر ده وبرچه باشقه ایالت لر ده تیتره شیب مهاجرت لر قیلگن ئیکن لر . تاریخ لر بوندی شهادت بیره دی : 1 – الوغ یازوچی حرمت لی ” عبدالله تاشقین ” علمی – تحقیق اثر لری کیم اینگ ئیککی مهم تحقیقی اثر لر یوزیدن کیم دنیاده اینگ مشهور تاریخ یازو چی لر ( الف : میخائیل نستورخ ، امریکادن ) و ، ( ب : البیر تینی گاور ، فرانسه دن ) – اوشبو ئیککی اثر بویوک علمی معتبر مهم اثر لر دیر بو نامده : ( الف : انسان نینگ نژاد مبدأ سی ). و، ( ب : دنیا خط لری نینگ تاریخی ) ، نامیده که ( 1966م.) یلده تهران ده بیر چوره ی لی صحافت بیله ن باسیلیب چیققن ئیکن ، اینگ کینگ علمی ریسرچ لر و تحقیق لر اساسیده و. کیم حاضر ده امریکا ده بولگن علمی تحیقیقاتلر امریکا لیگ عالم بیلیمدان لری نینگ علمی ریسرچلری و شو تاریخلر شواهد لری اساسیده ، برینچی بومی انسان لر ( دی – ان – آ ) تحقیق لر بولگن معاینه نینگ اساسیده امریکاده ( 25 مینگ ئیل ئیلگری سیبری آسیادن ، الاسکا ( تنگه بیرینگ ” نیرو بریج ” ) یولیدن مهاجرت ئیتیب که همده بیرینچی دوره موزلرئیریب سو بولگن ئیمه س ئیکن ، بو دوره ده شو یولدن باریب کیلماق اوشه زمانده ممکن ئیکن : 2 – کیم تورک خلق لری ” آلتائی تاغلر سیبری – آسیادن ( تورک خلق لری : تاتار لر – منگول لر شو یولدن اوتیب کیلگن ئیکن لر . ) و : 3 – میخائیل نستورخ ( کتابی نینگ 112 یفراغ صحیفه سیده ) موندی یازه دی : ( بو مهاجر لر سیبریا واسیا دن کیلیب ” قرمز یا قزل پوست امریکا و کانادا ده بیرینچی بومی نفوس لر نینگ تشکل بیره دیلر و بیرنچی ( بوب ) قزیل پوست امرکا نینگ مدنیت لری نینگ یره ته دیلر و.. ” . و شو بیلیمدان عالم اثری اساسیده : اوشه زمانده : 4 – ( باشقه مهاجر لر هم بیر سنا و انسان لر، آسترالیا – اروپا – یاقوت طایفه لر – بورگوت لر – تونگوسلر – چوکچی لر – آلتائی لر – اسکموسلر – و روسیه نینگ شمال ده کی تاتارلر و منگول لر و شونگه اوخشه گن ، باشقرت لر – چاوشلر – و باشقه تورک طوائیف لر ، اوشبو تنگه بیرنگ یولی الاسکا دن امریکا ده مهاجرت ئیتکن ئیکن لر . 5 – و شونگه اوخشه گن بو مطلب نی بیر مستند فلم تلویزیون ( 13نچی کانالی دن ) امریکا ده هم نشر بولیب رسمی یازیلیبتی . بو ریسرچ و تحقیق نتیجه سی که ( پی – بی – اس – ) علمی تحقیق اسایده قزل پوست لرنینگ اوستیده تجربه بولیب اوتکن ئیکن که تا تار ومنگول لر ( 25 مینگ ئیل) ئیلگری کیلگن لری نینگ امریکاده ثابت بولیب رسمی یازیبتی لر و ( دی – آن – آ ) اساسیده تجربه بولگندن سونگ شو نتیجه ده ئیشیتیبتی لر . و عین شو مطلب نی ( دسمبر آئی – 2012م. ئیلده – بی- بی – سی -) ده هم نشر ئیتیب رسمی یازبه کن لر . 6 – یینه شونگه اوخشه گن بیر تحقیق ، که شو منبع اساسیده بیان ئیته دی : ( ..پروفیسور دکتور سخاو زر ، اولوس لر خلق ارا بیرلشمیش موئسسه سی ( یونیسکو ) تامانیدن ، توظیف بولیب ، لاتین امریکه ( بیلیز ) تومانیده باریب تحقیقات لری اساسیده باریب بیر معبد تاپه دی نامی ( قره کول ) تورکی نام ئیکن ، تخمین ( 200 لغات دن آرتیق بولرنینگ تیلیده تورک تیلی بیلن آشنا بوله دی کیم بو محله ( 22456 کیلومتر مربع ) مساحت بیله ن ، “مکزیکو و گواتیمالا” بیله بیر چیگره ی ده قوشنی ئیکن . و ( 300 مینگ نفوسی ) بیلن بومحله نینگ آتی یانامی ( مایان ) ئیکن ، شاهی رژیم بیله حکومت قیله ئیکن لر . و انگلیس لر نینگ ( 6نچی ) مستعمره سی ئیکن . و انگلیسچه گه هم تکلم ئیته کن لر. 7 – و انگلیس لر بو تورک لر دن جوده هم هراست لری بارئیکن بولر نینگ بیر بولماقیدن قورق ئیکن لر ، بوباتور تورک لر بیر بولمه سین دیب بولر نی ازانچه ینچیب ظلم وستم بیله ن برچه سینی حذف و قیریب اولدیریب یوقاتیب اورته دن ئیلتماقچین ئیکن ل و ظلم وستم ئیتیب اجباری کوچ لر ده وادار ایته ی کن لر !!! . 8 – و بو بومی قرمز پوست تورک لر نینگ شغل لری : بلیغ توتماق – چاروادارلیک لر – و ئیکینچی لیک لر ئیکن ، آت مینماق وصید و شکار قیلماق ئیکن . قاش وقباق لری و بادمچه سحر آمیز اینگ چوره ی لی جزاب کوز وقاشلری ، تورک لر مغولر و تاتار لر گه اوخشه ئیکن لر و…- منبع ( عبدالله تاشقین – 25 / 2 / 13 م. – سویدن – اوشه کتابلر ) . که شو اساس ده: 9 – اوشبو علمی نظریه لر و باشقه تازه تحقیق لر بیر قزاق قرنداش نینگ ( دی – ان – آ ) اساسیده امریکاده بولیب اوتکن تجربه لر که عین نتیجه ده ئیگه بولیب وبو نتیجه لر نینگ ، – بی – بی – سی – ذریعه سیده تخمین تورت ئیل ئیلگری رسمیات ده چیقاریب تلویزیونلر ده یاز بیدیلر ، که اوشبو تاریخی قدامتلر هیچ بیر باشقه طائیفه لر ده تاریخ لر کورسه ت مه ی دی ، کیم ، اوزمان لر ده نه ( اریائی بار ئیکن ونه فارسچه بار ئیکن و نه تاجیکچه بارئیکن برچه سی تورک طائیفه لری ئیکن . و نه ” هند اروپائی ” بارئیکن !؟؟؟ و. 10 – و شو سبب دن هم ، اشبو تاریخی فتو حات لر اساسیده کیم ، برچه جهانده ( 120 تورک امپرا طور لیک لری و پادشاه لیک لر و حاکم لر قورولوب – و بیر مینگ ئیلدن آرتیق راغ فتح وظفر و فرمان لر یوروت ماق لری دن مستند و انیق علمی تحقیقی منبع لر ده تیه نگن اثر لر اساسیده ، تا ریخده هیچ بیر طائیفه تورک لر دیگ شوندی دغدغه بیله ن ، بوندی تاریخی قدامت – هوئیت – فتح وظفر – مدنیت لر یره تیب تآریخ بوئی ده اوتکن ئیمه س دیر ! – منبع ( تورکستان تآریخیده مراجعت ئیتینگ ) کیم کوپراغ معلومات لردن بهره آله سیز . اما ، بعضی ، تورک ستیز معلوم الحال پان ایرانیست نژاد پرست هوئیت بای بیرگن لر ، جوده زور بیرگن دن و یمان حسادت لری اساسیده ، تآریخ نینگ بو برچه واقعیت لری دن منکر بولیب ، تاریخده اوزلریده بیر جای تاپماقده و شجره و هوئیت توزه ماقده ، بو تاریخلر ده قول یازیب جعل و کتمان قیلیب ، سو گه چومیلیب غرق بول گن دیگ هر طامانده قول اوزه تیب نجات تاپیش اوچون هر نرسه دن اوشلب اوی مه لب اوزلریده شجره آختریب یوروب تیلرکه اصل و اقعیت لر دن اوزاق و تاریخ قرشی ده تاخته گن لر واقعیت لرقرشی یوو لیک عمل لر ده بیر یو صفیده قول یازیب یوروب تیلر دیگنیم !؟ . 11 – البته بو قدامت لر کوپراغ تیل و نژاد اساسیده معیار لر تعین بولیب قبول بولیب کیلگن دیر کیم ، حاضر بر چه دنیاده ( 7 مشهور تیل لر قطاریده تورک تیلی “3” اوچینچی تیل صفتیده ) خلق ارا اولوس لر بیرلشمیش انجمنی ” یونیسکو ” طامانیدن رسمیت گه تانیلیب دفتریده ثبت بولدی . و بو پارلاق واقعیت لر اساسید ه ، ( بی – بی – سی – ) نینگ دری پروگرامه سی یازیشلری اساسیده ، ( 400 تیل ) جهانده ، اوشبو تورک تیلیدن نشأت آله دی دیب رسمیات گه هر مملکت نیچه پائیز تیلی ، تورک تیلدن متأثر بولیب تیلی نینگ تکمیل قیلیش اوچون ، ارقام لر نینگ تخمین تورت ئیل ئیلگری شو منبع ذریعه سیده انتر نیت لر ده یازیلدی کیم بوقلم طامانیدن باشقه فصل لر و بحث لر ده ارتباطی بار اوچون مفصل راغ یازیب نشر بولگن ئیدی ! – و اما مثلاً : فارس تیلی که همده بیر مکمل تیل ئیمه س ئیکن ، هرقنچه ایرانی لر (خلق ارا اولوس لر بیرلشمش ” یونیسکو انجمنیده ” ) کوپدن کوپ چاپه چاپ قیلیب یوگور هه یو گور قیلد ی لر جوده محنتلرچیکدی لر ، مگر بو تیل ناقص بولیشی اوچون که همده بیر مکمل تیل بولگن ئیمه س دیب و تیل بولیش موئلفه لری و عنصر لری و معیار لری ده برابر ئیمه س و مکمل سیز دیب هرگز تیل صفتیده قبول بولمه مه گن ئیکن ، و آخرهم بو فارس تیلی یا لهجه سینی ( 33نچی لهجه صفتیده تا نیب یونیسکو دفتر لری ده ثبت ور اجستر ئیتی لر ، نه تیل صفیتیده !؟ ) . بیرمثل بیره میز : اولوسلر بیر لشمش انجمنی ( یونیسکو ) فارسچه نینگ تیل صفتیده تانی مه ی بوندی رد ئیته دی : =======================================” تحلیلی ایرانیار انجمنی ” نینگ خبر لری اساسیده ، و محمد رضا بندری ” خلق ارا اولوسلر سعدی بنیاد ی ) ننگ اورن باسری ، قیلگن عریضه و التماسیگه بو موئسسه گه کیم : الف : فارسچه باید ( 8 نچی تیل ) باشقه تیل لر دیگ جهانده رسمیت گه تانیلسین دیب یاز گنی ده قبول بولمه گندن کیین موندی یازه دی : ( … بو عرضه یا پیشنهاد ایران سفیری بیله یونیسکو ده طرح و بیر منفی جواب بیله اوچره دی . چونکه ئیلگری دن هم یونیسکو تمانیدن شوندی بیر پیشنهاد رد بولگن ئیکن . و تا حاضرچه یونیسکو ( 7 تیل ) خلق ارا بیرلشمیش انجمنی طامانیدن رسمیت گه تانیلگن دیر چون ( انگلیسچه – فرانسچه – تورک چه – چینیچه – جرمنچه – عربچه – روسچه….) دیر . ب : که شو اساسده تیل رسمی بولماق معیاری باید ( 500 ملیون گپریشوچی سی بولسه ) اما فارسچه ده حتا ( 200 ملیون گپریشو چی سی هم برچه جهانده یوق ئیکن !؟ ) که هیچ بیر معیار ده برابر کیلمه ی دی . چونکه یونیسکو ، اوشبو یلغان لر بیله ن که منی تاریخیم ( 5000 ئیل ) دیر!؟ و منی تیلیم باشقه لر دن کوره کوپراغ قند و نبات وشیرین دیر !؟ ویا منی بوندی تمدنم تاریخیم بار دیگن بیله ن اسناد و مدارک و بیر معتبر منبع بولمه سه ، هیچ وقت یلغان یشیغ و جعل و کذب نینگ قبول ئیتال مه ی دیلر و رد ئیته دیلر که حتا افغانستان وتاجکسیتان دن هم یاردم البه کن ئیکن لر ، اما جهانی معیار لر ده برابر ئیمه س تیل نی رد ئیته دیلر و سر انجام ( بوفارس چه نینگ 33نچی لهجه صفتیده دنیاده ثبت وراجستر ئیتیبتی لر ، نه تیل صفتیده !!! ) . پ : باید اوشبو حقایق ده تن بیر سه لر ، موجب سیز تورک ستیز لیک بیله ن – جعل و تقلب و کذب بیله ن مردم نی کوزیده یلغان بیله کیریب اله ماق باشقه ممکن ئیمه س دیر ، آخر رسوا بوله دی و تاریخ کورمه س ئیر یوق و جوده هم رحمسیز افشأ ئیته دی !!! – منبع ( پروفیسور دوکتور شرعی جوز جانی – به گذارش ” سازمان تحلیلی ایران یار ” محمد رضابندری – و معاون بین المللی بنیاد سعدی – 24 / دسمبر / 17 م. – شبکۀ مجازی جهانی . ) ت : چون فارس تیلی پهلوی لر زمانیده رشد و رونق بیریلدی ، و باشقه بومی تیلر دن ، مثلاً : عثمانی تورکیک – عربیک تازی تیل لری – بلوچیک و یا ازر بایجان تیل لریدن ترکیب بولیب ، استعمار گر لر سقوط قیلیب بو محله لر نینگ قولدن بیرگن دن کیین ، انگریز لر – فرانسه وی لر و تزاری روس لرنینگ طامانیدن شوندی بیر ( قوشمه تیل و بیر مو هوم نژاد هم آریائی !؟ ) دیب نام قویدیلر ، که هیچ دنیاده بوندی نام گه نقشه لرده کورینمه ی کیتی ، اوز الد لریدن جعل قیلیب و تاریخ لر نینگ کتمان ئیتیب ، حتا شرم وحیا قیلمه ی برچه نینگ کوزیگه کیریب شجره توزه دیلر که هندی بیلیمدان عالم لری و تاریخ یازوچی لری نینگ طامانیدن بو جعل بولگن تاریخ قرشی عمل لر ده جوده هم کوپ حساسیتلرکورسه تیب : ( اریائی نیننگ نژاد ئیمه س دیب ، بل کیم ، سانسکریت دن آلینگن هندوستان نینگ تیلی دیر نه نژادی دیب و… !؟ ) ، ازانچه اچیغلری بیله ن رد ئیتیب بوندی سوال لر تشلب سوره پ دیلر که : ث : ( بو قیصی و قنقه آدم لر دیر و قچان وقیسی تاریخده بو ( هند و اروپائی نینگ !؟) اروپا دن هندوستان ده ، کیم کیلتیرگن ئیکن دیب و هندوستان تاریخی و قدامتی دن که بیش مینگ ئیلدن آرتیق دیر و بو یاندن مدنیت و تاریخی قدامت لر اروپا طامانیده ئیلتیب بیریلگن ، نه که اروپا دن هندوستان ده کیلگن بولسه دیب .. ومدنیت لر هوئیت وتیل لر اروپاده رواج و اروپا دن ئیلگری ئیدی دیب و.. ) مستند سوز لر بیله ن ازانچه ینچیب ، سبه لب یازیبتی لر که جوده هم جالب دیر !؟ . بو ادعا لر ده بیر بو ئیر ده ینه بیر زور معتبر مثال اوره میز : ج : بیر مشهور ومعرف عالم بیلیمدان هندوستان داشمند ی ( دوکتور جگات – ک- متوانی – کتابیده : اندیا بهارت و..) ده موندی تأکید ئیتیب یازیبتی که : (( .. سانسکریت و آریائی لر ، دوگانگی گه تشبیه بولگن و بولر نینگ آنه سی هم ” بهارت قلمداد بولگن ” و شوندی ایتیلگن کیم ، هیچ بیر باشقه اولکه لر ده جز بهارت ( هندوستان – صاحب این قلم ) ، اصلی وطن آریائی لر ده بو لالمه ی دی ! و اوشبو کتابیده اشد تأکید ئیته دیکه : ..(( جوده قیند دیر که توشینسه گ و بیلسه گ که ، نیمه اوچون بو موئرخ لر هنوز هم بو فکرده دیلر کیم ، آریائی لر و سانسکریت تیشقریدن بو ئیرده هندوستانده کیلیبدی ؟ و بو در حالیکه : ( آریا ) بیر سانسکریت کلمه دیر و بو سانسکریت هم هیچ وقت و زمانده جز هندوستان نیگ بومی تیلیدن باشقه نرسه ئیمه س دیر و…)) – منبع ( اوشه منبع ) . یعنی جالب بودیرکه بیلیمدان یازوچی ( غلام سخا جنابلری موندی تفسیر ئیته دی ) که : (( کوپی موئرخ لر تا حاضرگه چه ، آریائی لر نینگ کاروانی نینگ یخ موز شمال محله لری دن ، شرق و گونی محله لر ده باشقه همراه لر و یاردمچی لری بیله ن ، دوکتور متوانی نینگ توغری یازگن قرشی بو قوملرنینگ هند دن اورته آسیا ده و او ئیر دن ضغیر آسیا و بین النهرین – و اروپا و افریقاده یوباره دی !؟؟؟ – و بوندن جالب راغ که ، ” سوباش گگ ” بوباره ده تحقیق ئیتکن نیدن بوندی سوز له ی دی : ” ( آریا اصطلاح سی ) ، هرگز و هیچ بیر هندی متونیده ( نژادی ) مفهومیده کیلگن ئیمه س ، و بو معنی ، اروپائی بلیمدان لر طامانیدن تحمیل بولگن ئیکن دیب یازیبدی !؟؟؟ ) – و برخی لر یازیبدی که بو اصطلاح اروپائی لر نینگ ئیسیدن چیقن اوز لری گه مربوط دیر دیب نظر بیریبدی لر . و چینائی لر هم بونی بیر عقده کشالیگ لر دن سنب تیلر ، که باشقه معلومات کوپراغ نیاز بولسه لطف و مرحمت قیلیب اوش اشاره بیریلگن منبع لرو کتابلر گه مراجعت قیلینگ لر ! منبع : ( اوشه کتاب لر ) . ح – شونگه اوخشه گن بعضی تورکیک ضرب المثل لر هم ، اوشبو حاکم فاشیست معامله گر طبقه لر استبدادی و ملی و فرهنگی ستم لری دن ، تورک تیل لری جوده یامان آسیب لر کوروب و ازانچه ینچیلیب ، و تورکی کتاب و آثار مدنیت لری و تیل لری و فرهنگ لری کویدیریلیب – و اورته دن ئیلتیب – ممنوع ئیتیب ، برچه اوقو ماق – بیتیماق و سوزله ماق لر دن محروم ئیتی لر. تا حاضر زمان حامد کرزی و غنی احمدزی و اونین والی لری مزار شریف ده ، وزیر محمد گل مهمند یامان راغ ئیتیب و اونینگ همتبار لری طالب لر کیم دولتی قدرت نینگ تسلیم بیریب تاپشیریب اوزی اوز فاشیستی باندی بیله ن اولکه دن تیشقری قاچیب کیتی که بر چه تاریخ لر شهادت بیریب تاخته ب دی ، شو اساسده بیر نیچی ( ئیککی یوز واون دن ( 210) آرتیق راغ ئینگ ئیسکی مهم ضرب المثل لر و بو قلم نینگ ئیسیگه قالگنی نینگ ) که سناو دن آشه راغ لری هم شوندی تیل و فرهنگ جنوساید سیاست لراساسیده ، اوشبو حاکمه فاسد – فاشیست طبقه لر نینگ دستوریگه حذف بولیب حاکم تیل لر گه المه شتریلگن دن قالگنی نینگ ، کیله جک لرده و اوشبو برچه قالگنی نینگ هم باشقه حاکم تیل لر ده تورک سیتز لر تامانیدن المه شتریل مه سین دیب ، عزیز دوست لر و اوقوچی لروکیله جک نسل لریگه اوشبو قلم بیله ن شوندی یازیب تأریخ ده تاپشیر دیم : 1-هینکه ی گن گه هینکه ی گی گین تا پوزینگ ئیرگه تیگینچه ، قنقه ی گن گه قنقه ی گین تا باشینگ آسمان ئیتگینچه . 2 – آنه یورتینگ امان بولسه رنگ و روئینگ سامان بولمه س . 3 – مینگ قرغه گه بیر کیسه ی . 4 – اولمه ئیشه گیم ارپه ئیسن ! 5- شاه بیرگن نینگ شاه قلی بیرمه ی دی . !؟ 6 – یمانگه سریغ یاغ یره ش مه ی دی. !؟ 7 – اوراغچی نینگ اورماقده یورکی بولمه سه ، اوراغی نینگ کیسه ک بیله ن قیره ی دی !؟ 8 – یلغان تاخته گن ده ، توغری گپ نی یمباشیدن کیشی اوتمه ی دی ! 9 – گیله مینگه قره ب ایاغ اوزه ت ! 10 – یکه آت نی چنگی یوق .11 – قول کیسمه سه قان چیق مه س . 12 – اوتمه س پیچاق قول کیسه ر . 13- پیچاقینگ سوو نی کیسب لایگه اولتیره دی . 14 – آغذینگه لایق سوز نی گپیر !؟ 15 – او جه ی نیننگ چاپ گنی تا سمان خانه نینگ آغذی گه چه ! 16 – اون مرته گز له بیر مرته قیرق .17 – سو قتیغ ئیرگه تاخته ی دیر. 18- اَیتگه نیم دن قه ی ت مه ی من . 19 – اَیتگن ئیر ده ئیرین مه ، اَیت مه گن ئیر ده کورین مه . 20 – گپ گه توشین مه سنگ قیسیب اولتی . 21 – بیر قول دن سیس چیقمه ی دی . 22 – اون قول نی آغذینگه تیقمه . 23 – یول نی یخشی یا مانی نینگ تانیب یورو . 24- اورال مه س نی تیاغی کته . 25 – ارپه نانیم راحت جانیم !؟ 26 – صبر بولسه غوره دن حلوا بوتر ، صبر ئیتمه گن غوره کینی دن ئیتر . 27 – حلوا حلوا دیگن بیله ن آغذ شرین بولمه ی دی . 28 – یا ئیشک نی یوک که ئیلت یا یوک نی ئیشک که کیلتیر . 29 – تاغ هر قنچه بلند بولسه هم اوستیده یولی بار . 30 – یخشی لیگ ده یا مان لیگ .! 31 – تیگ مه ی قر صیل له مه ؟! 32 – سنه مه ی سکیز دیمه .33 – شَش کن گه لبیک . 34 – ئیشتان سیز تیزه سی ئیرتیق قه کوله دی !؟ 35 – ئیب توی مه گن یَه لب توی مه ی دی . 36 – کوزیم اَیت دی مانه مانه قار نیم ایت دی قنی قنی !؟ 37 – اوزینی که اوزیگه کورینه دی کوزینگه . 38 – اوزینک دن قالسنگ عالم دن قاله سن .39 – اوله ت زنا قطائو الطاریق دن هیچ نیرسه اون مه ی دی .40 – منی سو گه سی دیر مه ، گپینگ نی بیلیب گپیر . 41 – اوزی پوقچه سیسی اوق چه .42- بهانه چی دن بیل ئیسته سنگ بیلیمگه قتیغ اویو تیب من دیدی !؟ 43 – مال و حالینگ نی اوشله ، قوش نینگ نی اوغری توت مه .44 – اوزینی مخته گن اولیم نی قرا ولی . 45 – یا اوله من یا بوله من .46 – یخشی دن شرافت یا مان دن کثافت .48 – دیوانه نینگ دیوانه دیسنگ ارپه بوئی اوسه دی . 49 – آت دن توشیبتی ئیگر دن توش مه ی دی . 50 – ئیقیلدینگ مو ؟ هینگ ، مَییب ” معیوب ” بولدینگ مو ؟ یوق !!!. 51 – آق قینه تووغ سامان ساچر اوز کوتی نی اوزی آچر .52 – اون قوو گنیم نی بیر قاچ گنیمگه بیر مه ی من !؟ 53 – توپراق آلسنگ زر قیت سین . 54 – یخشی آت گه بیر قمچی یا مان آت گه مینگ قمچی . 55 – بیر بولسنگ بوتر سن ، بیر بولمه سنگ ئیتر سن . 56 – بیر دروازه قَمه ل گن بولسه ، مینگ دروازه آچیق دیر .57 – تَل لب تَل لب تل گه اوچدیم ، باشی پیتاس کلگه . 58 – ئیشک ئیقیلگن اریغدن باشقه هیچ اله ب اوتمه ی دی . 59 – عام که بچه نیننگ قولیگه توشسه ، توپراق قه پیشیب کوت کوتی اوینه ی دی . ! 60 – وقتسیز قیشقیر گن خوراس نی تاجینی کیسه دیلر . 61 – سنی اوتمه س پیچاقینگ منی جانیمده اولتی مه ی دی . 62 – پیچاقینی طماغیمده چپه قوئیب خر خر قیلیب عذاب بیریب سویه دی . 63 – قوی اوز ایاغیدن ، ایچکی اوز ایاغیدن آصیله دی . 64 – سوزینگ نی ئیچینده پَخَلی بار . 65 – اوزینی که نی خیلموی ئیکن دیب کوز گه ئیلمه ی دی !؟ 66 – قاشوق قه عسل بیریب دُمی نینگ کوز گه تیقه دی .!؟ 67 – قول بیله ن بیریب تیپه م بیلن یو گور دیم . 68 – آنه سینی کوروب قیزی گه جوچی قوی . 69 – عزتینگ بولمه گن ئیر ده بار مه . 70 – کوز مو پوستین نی ئیرتیقی !؟ 71 – کورال مه گن کور بولسین .72 – یخشی آشینی ئیدی ، یامان باشینی. 73 – توت کن قوشینگ قوتلوغ بولسین . 74 – ئیکوینگ قوشه قرینگ . 75 – هرکیم اوز تینگی بیله ن . 76 – دیوانه اوزئیشی گه هوشیار . 77 – برینچی ده بیر ئیگینه نینگ اوز جانینگ ده قَده ، آگر آغریسه کیین خنجرینگ نی منی یورک بغریمده سوق ! 78 – بیر تاسی بیچه ی بیره دی ، بیر تاسی تیکه ی بیره دی !؟ 79 – اوزینگه روا کورمه گن نرسه نینگ باشقه گه هم روا کورمه !؟ 80 – هرکیم بیله ن اوینه ی سن مَیلی ، بابا نینگ سقالی بیله ن اوینه مه . 81 – آته سوزی عقل کوزی . 82 – عقل بولمه سه جان عذاب که . 83 – اوزینی بیلمه گن اوز خودیمچه . 84 – آسمان بلند ئیر قتیغ اوله ی دیسم جان قتیغ . 85 – ایاو له گن کوز گه خَس توشه دی . 86 – اوننه مه س دن اوی دی بلا چیقه دی . 87 – اوغریدن قره قچی اوردی . 88 – اولمه ئیشکیم ارپه ییسن. 89 – فیل آلر بولسنگ ، بیرینچی ده فیل خانه توزه ت . 90 – توی گه بار سنگ توئیب بار . 91 – قرنی توق کوزی آچ . 92 – ئیش قیله سن سوره ب قیل .93 – سوره ماق نی عیبی یوق . 94 – آچج یوره ک که سریمساغ . 95 – کورال مه س نی کوزی چیق سین . 96 – کوزی توق قارنی آچ . 97 – کوزی آچ ، توق بولمه ی دی ،و کوزی توق ، آچ بولمه ی دی . 98 – قاچماقچی گه بیر چیشقان غال مینگ تنگه . 99 – کیاونی اوئی خبر ئیمه س ، کیلین نی اوئیده گور گومه اوئین. !؟ 100 – آته آننگ بولسه بولسین آغذی برنی بولمه سین مو !؟ . 101 – هرکیم اوز بیلگنی دن قالمه سین .102 – آتی بار و ذاتی یوق . 103- سوئینگنی پوف لب ئیچ !؟ 104 – اوزینی قیشلاق قه قوی مه ی دیلر ، منی آتیم نی ارباب نی اوئیده ئیلتیب باغله دیدی . !؟ 105 – سوو گه ئیلتیب سوسیز کیلتیره دی . 106 – خدا کور مه س ئیر یوق . 107 – سندن حرکت مندن برکت . 108 – کورو مینگ کوپ ئیکن کور خورا س . 109- ئیمه دیم آشینگ نی کوربولدیم دودینگه .110 – چکک دن قاچیب یاغمیر نینگ آستی ده اولتیدیم . 111 – اوزی بیر قریش سقالی قیرق قریش . 112 – ایشان مه گین دوستینگه سا مان تیقه ر پوستینگه .113 – دُمینگ نره آتینگ فتیح خان . 114 – قول بیله ن آچیله ی دیگان تو گون نی تیشگه حواله ئیت مه . 115 – سنی بیله ن بیر قاپ گه کیر مه ی من . 116 – بولیمچی گه بور به ی چه .117 – ئیلان چاق قن اله قوله اغرم چی دن قورقه دی . 118 – پولینگ بولسه جنگل گه شوربا قینر.119 – ئیلان اگر تیشقری ده هرقنچه کج یورسه ، غالی گه کیلسه توغری یوروب کیره دی . 120 – بیر اوتکن ثانیه نی بیر متر طلا گه آلالمه ی سن .121 – اون ناقلی ئینی دن بیر صادق پاک دوست یخشی .122 – دوست کولدریب ایته دی ، دشمن ئیغله تیب .123 – اون دوست نادان دن بیر دشمن دانا یخشی .124 – سوو نینگ بیرمینگ مرته ئیرت سنگ بیر بولر. 125 – اون نادان دوست دن بیر دانا دشمن یخشی. 126 – قوم بیله ن بولسنگ بوته سن ، قوم سیز بولسنگ ئیته سن . 127 – شیرین میوه زاغ و زغن نینگ نصیبی بوله دیر. 128 – سوزینگ بیله ن عملینگ بیر بولسین. 129 – یوز سوز دن بیر عمل یخشی .130 – ئیچینده کی سیرینگ نی هیچ کیم گه آچ مه . 131 – یخشیلیک ده یامان لیق .132 – ئیل آزار دن خدا بیزار . 133 – یولینگ آق قولینگ خیر لیک بولسین . 134 – گوش که استخوان اختره دی . 135 – همه اوزینی بیش چایرک دن کم من دیمه ی .126 – ئیر تاپسنگ هم سنه ب آل .127 – سن چاچینگ نی آفتاب ده آقر تیریب سن . 128 – تیکین عرق نینگ قاضی هم ئیچه دی . 129 – اوی له ی اوی له ی دیوانه بولدیم . 140 – اوی له می ئیش قیلمه . 141 – اونته ئیشیت ، بیر تا اَیت . 142 – قولینگ دن کیلگنی نینگ اَیه مه. 143 – یکه نینگ یاری خدا .144 – عسل نینگ ئیگه سی او کیشی دیر کیم ، زنبور نینگ قهریده چیده آلسه .145 – اَچیغینگ کیلسه بورنینگ نی تیشله .146 – قویاش نینگ قول بیله ن یاشیره آل مه ی سن . 147 – دوست کولدیریب ایته دی ، دشمن ئیغلاتیب .148 – دوست بیله ن دشمنینگ نی تانیب قوی . 149 – منی رزقیم سنی قولینگه ئیمه س . 150 – بار ویاغیم نی اوندن اَیه مه دیم ، قدریمنی بیلمه دی . 151- تیگیش مه ی چیریل له ی دی . 152 – گپ گپ که قووش مه ی دی .153- پولیم بولمه سه خیر ، ایمانیم بار . 154 – خدا بولگن بولسنگ هم باشقه سنگا سجده قیلمای من.155- بیر روز بو دنیاده کیلیب من ، ینه بیر روز کیته من .156 – ملا گه بیرینگ دیمه ، آلینگ دیگین . 157 – ملا دن بیر نرسه تیله مه ، اونگه بیر . 158 – بی بینگ زرنی کورسه نر بوله دی .159 – مینگه قینه مه گن قزانگه افلاس خام چاروق قینه سین . 160 – کل حمام بار مه سین کور بازار. 161 – کل بیله ن حمام بارمه کوربیله ن بازار .162 – کور لر تومانیده بیر کوزلی پاچاه دیر .163- کر ئیشیتکنی نینگ ، کور عصاسینینگ محکم اوشله ی دی . 164 – کوز کوره دی باش تارته دی .165 – بچه گه ئیش بوئیر کینی دن اوزینگ یو گور.166 – یوزی جرقیراغ و ئیچی قاتیراغ .167 – دیوانه اوز ئیشی گه هوشیار . 168 – عاشق نی کوزی کور بوله دیر .169 – سو کور مه ی اوتیگ چیقاره دی . 170 – ئیکی ایاغیننگ بیر اوتیک گه تیقه دی . 171 – یمباش یا تیب غیر غیر آته دی . 172- بیر سنگ ئییه من اورسنگ اوله من .173- واه گور تنها گور ئیشان مه سنگ باریب کور . 174 – زور نی سوئی یاق قاری ده قره ب آقه دی . 175 – زور نینگ قالبی یوق .176 – بیر مه ئیز و قیرق قلندر. 177 – صابون ئیگن دیگ ئیزمه لی دی . 178 – اوزینگ نی مونچه هم آغیر ئینگیل قیلمه . 178 – اوی مه له گن کور توغه دی .179 – عطا قیلگن بولسه خطا بولمه ی دی . 180 – کته کوز نینگ نوری یوق . 182 – خم قباق دن قورقیش کیره ک . 183 – قارنی توق کوزی آچ .184- تیوه کوردینگ مو ؟ یوق . 185- بیر زاغ دن قیرق زاغ توزه تیب یوروب تی . 185 – خمیرگه قیل آختره دی.شاخه سی ئیر گه خم بوله دی . 186 – تواضع نینگ مجنون تال دن اورگن . 187 – درخت نی هر قانچه میوه سی شیرین بولسه ، اوشنچه باشی ئیرگه خم بوله دیر . 188 – سوت بیره ی دیگان ئینک نینگک ئیلینی دن بیل گیل . 189 – من تیگیرماندن کیله یاتیب من ، منگه ایته دی ، دول خالی دیر .190 – حقینگ گه قل بول ، حق نام خدا . 191 – کوزه دائیم سوو دن بوتون چیق مه ی دی . 192 – کوز کور مه گن ئیر یوق . 193 – منی تیشیم حرام گه اوت مه ی دی .194- قره ی قره ی کوزیمگه تیکان چیق دی . 195- قون نی یخشی سینی جیره ئیه دی. 196 – هر کیچه نیننگ ئیرته سی بار و197 – شوله ی نینگ ئیب پرده نگ نی قیل. 198 – قرانغیده ایاغ قوی مه . 199 – کوته رال مه گن تاش نی اوپیب ئیرگه قوی 200 – کیم اَیته دی منی دوغیم شور دیب . 201- هرکیم بو ئیرده بیش چایرک لیگ . 202- مردسیز بیله یول یورمه . 203 – نیمه قیلدینگ ؟ تاغنی اوروب تلقان قیلیب کیلدینگ مو ؟! 204- قول بیله ن بیریب ایاغ بیله ن یو گور مه . 205 – اَیت کن گپینگ نمازی ئیمه س . 206 – اوغری اوی ئیگه سینی نینگ اوغری توته دی. 207 – آنه دن ئیمگن سوتینگ حلال بولسین. 208 – قول نی اوچینی بیر سنگ تیر سه گینگ دن اوشله ی دی . 209 – اَیته اَیته تیلیمگه دوک چیقدی . 219 چابه چابه قانیم قوریدی .211 – بوته سیگه قوی مه گن دن گیله یوق . 212 – بیلگنینگ چه بیت باس سین .213 – گپ ، گپگه قووش مه ی دی .214 – گپینگ نی ئیچیده سوئی بار.215 – مزه سیز گپ نی قوز غه مه . 216 – کمپیر نی دردی غوزه .216 – آت تیپیشی نینگ آت کوته ره دی اورته گه ئیشک اوله دی . 217 – بیر چپتات گه اون یوز قیزه ره دی .218 – توپ له سم یوزیمگه توشه دی .219 – سنی وعدنگ قمیش گله گن ده بوته دی . 220 – با ر، قولینگ آزاد تا لندن گه چه . 221 – قولینگ دن کیلگنی نینگ قیلگین . 222 – عقل بولمه سه جان عذاب که . 223 – قوی منی اوز خوشیمگه ، اولکنی هم قوی مه ی سن مو؟؟؟!224 – قره ی قره ی ، کوزیم ستیمه ی بولدی. 225 – کته کوز نینگ نوری یوق.226 – هر دوهول نی آستیده اوی نه آلمه ی من .227 َ– نیمه ئیکه قزانگه بولسه قاشوق قه چیقه دی .228 – قزان قزانگه کوله دی ، اوزینگ قرا دیب . 229 – نه بیرتا گه قرض بیر و نه قرض آل . 230 – ئیشک نی محبتی ، تیپیش . 231 – ئیشک نی فضیلتی ، توپراق ده آغه نه ماق .ووو…حسن پیمان 15 / آگست / 22م.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here