استاد عبدالغفور (دستیار) نی بای علمی وفرهنگی حیاتی دوستدار لرینینگ ایسلنمه سیده!

0
199

اقتباس حرمتلی الماس بیانی نیگ فیسبوک صفحه سیدن

گنجینه

حرمتلی استاد عبدالغفور دستیار، یازووچی، مترجم، میناتوریست و مستعد معلم بولیب- اوزبیک خلقی‌گه جان‌کوییرلیک بیلن خدمت قیلیش‌گه بوتون عمرینی صرفله‌گن حرمت‌گه سزاوار شخصیت دیر. حاضرگه قدر اونینگ اونلب مقاله و کتاب‌لری نشر قیلینیب، خلق‌گه تقدیم ایتیلگن. او کیشی اوز هنری و محنت‌کش قول‌لری بیلن روضه‌ی شریف‌نینگ مرمت و تعمیری‌گه سهم آلیب، اوزی‌دن یوقالمس ایز قویگن. بیز حرمتلی دستیار صاحب‌گه اوزون عمر و آمدلر تیله‌یمیز. بارلری‌گه شکرلر بولسین.ایسله‌تمه: رسم، حرمتلی عبدالمتین سدیدنینگ فیس‌بوک صحیفه‌سیدن آلیندی.حرمتلی استاد عبدالغفور دستیار حقیده، استاد یارقین‌نینگ نظری:”حرمتلی دستیار جناب‌لری چین‌دن‌دە معارف‌نینگ فدایی خذمتچی‌سی، خلق‌نینگ جان‌کویر اجتماعی و مدنی فعالی، سیز اېسلگن خطاط‌لیک، رسام‌لیک/میناتورلیک کبی تورلی صنعت‌لر اېگەسی دیر.صنعت ترماغ‌لری‌دن ینە بیری، او کیشی تمثیل صنعتی‌دەگی مهارت و اجراچی‌لیگی دیر. او کیشی سناریولردەگی اینیقسە کومیدی رول‌لردە جدا اوستا دیر. قالەبېرسە، هزل- مطایبەلی حکایەلر، و لطیفەلرنی مرامی‌گە یېتکەزیب أیتیش‌دە‌دە قولی بلند دیر. بولردن تشقری، تمثیل‌لردە کیشی‌لرنینگ تاووش و سوزلش قلاغی، أینیقسە تورلی تیل‌لرنینگ عیناً اوز لهجە و شیوەلریدە سوزلش‌دە جدا اوستا و ماهر دیر. بیز بو اېسلنگن صنعتلری‌نینگ دېیرلی برچەسی‌گە عمل‌دە کوپلب قتلە گواە بولگن‌میز. منە سونگگی ییل‌لردە، او کیشی علمی و ادبی تحقیق، تألیف، ترجمە و اهتمام ایش‌لری بیلن اونوملی مشغول بولیب، نوایی‌نینگ مجالس‌النفایس، بابرنینگ مبین، قاری عظیمی‌نینگ معما رسالەسی، شرعی جوزجانی‌نینگ تصوف و انسان کبی کوپلب اثرلرنی چاپ اېتکن.حرمتلی دستیارنینگ عمری اوزاق و علمی فعالیت‌لری یشنب تورسین!”

194M.h. Yarqin, Najiba Ziyayi og 192 andre62 kommentarer10 delingerSynes godt omKommenterDel

62 kommentarer

Vis 9 tidligere kommentarerMest relevanteWahidullah Yaren Turkistanliعمرلری اوزاغ و جانلری ساغ بولسین…جوده هم یخشی کیشیلیک لری بار و کوپ حليم انسان لر.GIPHYHayatullah QazizadaGIPHY

Alim Labibجناب دستیار صاحب‌گه مستحکم ساغلیق، اوزون عمر، شاد و بختیار حیات آرزو قیله‌من!

داکتر غیاث احمدیعمر شان طولانی باد

16 u.

Ghulam Sakhi WakilZadaاستاد نینگ عمرلری اوزاق بولسین الهیم .

حاجی نصیر احمد عمریخداوند متعال عمرلرینی اوزاق قیلسین

Aminullah Nasratاستاد سزاوار احترام عمیق اند ما ارادت داریم هزار ساله شون شما هم کار ثواب نمودین یاد نمودین بشما هم ب کت

Sayed Serajuddin Qaneحرمتلی دستیار صاحب نینگ عمر لری اوزاغ وادبی فعالیتلری بردوام بولسین

Mahmood Majidiعمرلری اوزاق بولسین ، گوهر نایاب میز لر !

16 u.

Yusuf Seddiqiعمر تان دراز باد سبز و خرم باشید حرمتلی استاد بزرگوار.

Shafi Azimiهمیشه سلامتبولسینلروگوزل اوزاق عمربیلن.

Asadullah Bariz Aziziتیلسیور و خلقسیور استاذیمیز تیل و ادبیاتیمیزنینگ پارلاق یولدوزلریدن بیری بولیب دایما تیلیمیزنینگ رواحلنیشی اوچون تون و کون دیمس دن محنت چیکیب کیلگن لر . تنگری استاذیمیزگه اوزون عمر ساغلم حیات نصیب قیلیشینی سورب قاله من

TuranBik Aminiخداوند تعالی استاد که اوزاق عمر بیرسین

Jamaledin Ziaiحرمتلر دوست و ایناغم دستیار جناب لری ،باریزگه شکر ، ساغ و سلامت بولینگ !

Ahmad Jawid Jawid Entezarتنگری تعالی اوزاق عمر بیرسین .

محمد یوسف اوچقونخدا وند اوزاغ عمر نصیب ایتسین جناب استاد بزرگوار گه.Solrigt Three joyful flowers in a flowerpot with smiling faces, swaying along to music in time.  klistermærke

Sayednasim Sadatحرمتلی استاد نی عمرلری اوزاق بولسین

Abghafoor Sarwariعمر طویل نصیب کند خداوند متعال

محمد اسلم عثمانیماشاءاللهالله م عمر اوزاق بیرسین

پایگاه مردمی ملک زادهسلامت باشید جناب معاون صاحب محترم

Sadullah Hamidiالهم اوزون عمر لر نصیب ایتسین انشاء الله حرمتلی استاد که!

16 u.

Noorulhaq Jaleesدائما ساغ و امان بولینگ حرمت لی استادم

16 u.

Hadi Hafiziتیلسیور و خلقسیور استاذیمیز گه. تنگری درباردن اوزون عمر ساغلم حیات نصیب قیلیشینی سورب قاله من.

Deebaj Tomarisعمری اوزون و ساغلیگی بوتون بولسین

Abdulrab Haidariعمربزگه برکت ، دایما ساغ و امان بولینگ حرمتلی دستیار صاحب .

Sayed Shahabuddinدستیار صاحب واقعا بااستع داد .صادق وهنر خطاطی .رسامی ومیناتوری ایشلرگه استاد وباابتکار کیشی دورلر الله تعالی اوزین عمر مرحمتلسین . حرمت بیلن.

Osman Khanحرمتلی استاد نی عمریگه برکت

Shafi Begoghliاستادگه اوزاق عمر ساغ امانلیک تیلب قاله‌من

Moneer Hafiziاستاد دستیار بیزلره کته افتخار دیر لر،

Ali Sherاستاد دستیار بویوک شخصیت لر دن بیریعمر لری اوزاغ بولسونای کاش اولر بیلن بیر مفصل ویدیو صحبت بولسون و اولر هنر ادب و اوز تجربه لریدن ایتسونلر … 

Gunesh RaziqKhudawand Abamde omerlarene ozaq qelsen.

Said Hakim Hakimاستاد گرامی محترم دستیار صاحب ، صحتمند و شاد باشند

Dastyar Iqbalبرچه دوست لریم نی ایزگو نیت لریدن بیر دنیا ممنون من. بیر عالم تشکر حقیر ناوز لیک قیلگن لرینگیز اوچون.

Mahmood Majidiاستاد گرامی نینگ عمرلری اوزاق بولسین

حاجی عبدالله اندخوییعزیز دوستمیز دستیار صاحب دن بر قنچه یخشه خاطره لرمیز بار

Sayednabi Shinwariدروند اوعزتمنداستاددستیارصاحب ته دی خدای ج روغ صورت اوډیرعمرپه نصیب کړی۔

سید حیات الله کمالخداوندازپنایگه اسره سون حقیقتن نایاف شخصیت بوکیشی

AktivShafi Azimiحرمتلی دستیارصاحب ساغوسلامت بولسینلر.

Mahmood Majidiعمر لری اوزاغ بولسین ، روزگاریمیز نینگ غنیمت لریدین بیری !

Atila Nooriبارلریگه شکر جناب استاد همیشه ساغ و امان بولسین

Khair M Chavooshدستیار صاحب غیژ- غیژ تلنت ایگه سی ، بختیمیزگه یشه سین .

2 d.

Xan Geldiساغلیکلری دایم بولسین

Rahmatullah R Pilotبختيميزگه دايم ساغ و امان بولسون لر!

Deebaj Tomarisدستیار نینگ عمری اوزون و ساغلیگی بوتون بولسین

1 d.

M Younous Hadjiواقعاً استاد دستیارنینگ خاطره لرییاددین چیقمی دیگان عمراوزاق بول سین

Sh Juzjanyدستیار صاحب علمی – ادبی ساحه لرده اونوتیلمس ایز قالدیرگن. مقاله ده ایتیب اوتیگنلردن تشقری، او کیشی استعدادلی ترجمان، حقوقشناس و ادبیات شناس هم دیر. او نوایی نینگ «مجالس النفایس» اثریدن تشقری تاشکینتده کریل الفباسیده نشر بولگن (تصوف و انسان ــ اسلام حقوقی، حنفی مذهبی و تورکستان فقیهلری» ناملی مینینگ ایک کتابیمنی اوزبیک کریل حروفیدن عرب الفباسیگه اوگیریب، کتته تیراژده نشردن چیقردی و هر ایکله سینی اوزبیک تیلیدن فارسی تیلگه ترجمه هم قیلدی. هنوزگه چه فارسچه متنلری نشر بولگنی یوق. بو یوکسک استعدادلی هاریمس و متواضع انسان نینگ عمری اوزاق بولیب، علمی ایجادی ایشلری توختاوسیز دوام ایتسین!

Synes godt om

Svar

1 d.

AktivThordy Besmalahiحرمتلی استاد عبدالغفور دستیار جنابلری بیر تعصب سیز ملتچی شخصیت و واقعی معلم وخلاق هنر مند بولیب اوز حیاتلرینی برچه لحظه لرینی علم وفرهنگ ترویجی وآنه تیل یعنی تورکی اوزبیک تیل نی هر تمانلیگ غنا بخشیلش یولیده بخشیله گنلر . تینگری تعالی بو خلاق علم وهنر … Se mere

Synes godt om

Svar

30 minAkti

Vis 2 kommentarer mere

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here