پیام تهنیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت فرارسی عید سعید اضحی

0
305

جمعه هشتم ماه جولای 2022میلادی برابربا هفدهم سرطان 1401

هجری شمسی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان فرارسی ایام مترکۀ عید سعید قربان را به کافۀ همدیاران متدین مبارک باد گفته از بارگاه رب العزت استدعا میدارد که به بر کت این عید الهام بخش رستگاری وایثار، جغد جنگ با جمیع عوامل برپا دارندۀ داخلی وخارجی خود درسرتاسر این سرزمین نابود ومیهن مقدس ما با محو سرتاسری کلیه اشکال بیعدالتی ها ونابرابری ها  بیک مکان امن وعادلانۀ قانونمند زندگی برای جمیع باشندگان کشور مبدل گردد.

ما از بارگاه ذات اقدس الهی  استدعا میداریم که برای مردم مستمند وقربانی توطئه های خانمانسوز استبداد، تمامیت طلبی، عقب گرایی ونفاق؛ خرد وآگاهی خویشتن شناسانه وهمدیگر پذیرانۀ انسانی را از درگاه خویش ارزانی واز جمیع بلایای فراهم ساز نفاق وبیعدالتی راه رستگاری را میسر بگرداند.

هموطن دردمندعید ت مبارک ونیایش های ملتمسانه ات رهگشای راه رسیدن  به آن حق وعدالت واقعی باد که تو وکافۀ همدیارانت مستحق آن هستید!

مسئول دوره ای  شورای رهبری دورانی ومنتخب فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

رحمت الله(رحیمی ) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here