رحمتلی الحاج قاری کمال الدین ضیایی نینگ ایسلش وفاتحه اوقیش آنلاین محفلی افغانستان تورکلر ایوشمه سی(اتا)ُ افغانستان تورکلری نی مدنی فدراسیونی(ففتا) وبابر کلتوری انجمنی تمانیدن!

0
570

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here