پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت فرارسی سال جدید 1401 هجری خورشیدی وجشن نوروز!

0
151

پیام تهنیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت حلول سال نو1401 خورشیدی وجشن نوروز

شنبه 28 حوت 1400 خورشیدی برابر با 19 مارچ 2022 میلادی

بازهم همچون سالهای گذشته باشندگان هردم شهید ومظلوم افغانستان سالی را باهمه مصائب وآلام نهفته در آن پشت سر گذاشته ؛  سال دیگری را استقبال مینمایند.  با کمال یأس طلیعۀ ایام نخستین این سال نیز؛ چیزی جزسیر صعودی میراث شوم  فرداهای تاریک؛ باغروب مشهود وبی پردۀ همه رویا های دست یابی مردم؛ به آزادی، صلح ، دموکراسی، مردمسالاری، عدالت اجتماعی، محومناسبات قبیلوی، رهایی از اسارت تفنگ وتفنگ سالاران طالب، رفع تبعیض علیه زنان، رهایی از باتلاق  نابرابری های قومی،  محو کشت کوکنارو اعتیاد، رهایی از بند اسارت اجانب ونوکران گوش بفرمان پاکستان وعرب؛ که اندر گذشت ده ها سال خونین؛ با خونبهای هزاران فرزند برومند مردم درعقول وقلوب ایشان جوانه زده ؛ با بازگشت طاغوتیان سیاه طالب در حیات سیاسی وشیوع  خانماسوزطاعون کرونا در سرتاسرکشور؛ یکجا با بحران انحصار حاکمیت از جانب میراثخوران تمامیت طلبی در وجود طالبان  که از قبیله سالاران کرزی واحمد زی با حمایت های بی دریغ زلمی خلیل زاد به ارث برده اند؛ هیچ نویدی از خوشی وامید را با خود به ارمغان  ندارد!

 اما فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان؛ با امید به پایایی ونامیرایی جوهرآگاهی نسل بشر  به  ارزشهای انسان ساز آزادی ، عدالت وانسانی زیستن ؛ حلول سال جدید خورشیدی وطلیعۀ بهارطبیعت  را به همه همدیاران عزیز درهر کجایی که باشند مبارکباد گفته؛ از بارگاه  رب العالمین از عمق این فضای یأس آور، طلوع خورشید اتحاد آگاهانۀ سرتاسری را در مسیر رهیابی به عدالت، صلح وآزادی از همه قیود بردگی واسارت  در کلیه ابعاد زندگی مردم ما استدعا مینماید.

به امید فرارسی بهار عدالت وآزادی در کشور

مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی افغانستان  رحمت الله ( رحیمی) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here