افغانستانلیگ تورکلر نی مدنی فدراسیونی نینگ قوتلوغ بولسون پیامی ینگی ئیل 1401 هجری قویاش ئیلی نی کیلیش مناسبتیده

0
376

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی نینگ قوتلوغ بولسون پیامی ینگی 1401هجری قویاش سنه نینگ کیلیش مناسبتیده !

شنبه1400 قویاش ئیلی نی حوت / بالیق آیی نینگ 28 کونی که 2022 میلادی ئیل نی مارچ آیی نی 28 گه برابر

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی نینگ باشقراچی شوراسی وبرچه اعضا لری ؛ ینگی ئیل 1401نینگ کیلیشی نی برچه  تیلداشلر واولکه داشلریمیز گه قوتلوغ بولسون ایتیب ؛ تینگری تعالی دن خاضعانه استدعا ایلایدور لر کی، بو ینگی ئیل نینگ کیریش فضیلتی دن ، برچه شوم میراث لری کی اوتگن ئیللرنی دوامیده ؛  فاشیسم وباسی، طالب طاعونی، نفاق وایری لیگ بلا لری نینگ اولوسمیز نینگ اراسیده کوچ تاپیش واوسیشی نی مظهری بولوب ؛ مظلوم خلقیمیز نی هر تمانلیگ سونمس مصیبتلرگه دوچ ایلب وکرونا کسل لیگی نی برابری ده بیچاره ایتگن ؛ بیلیم وبیرلیگ نعمتلرینی یاغدوسیده ؛ قورتولیش نعمت لری نی عنایت ایلب ؛ اولکه میزگه بوشر لرنی برابری ده خیر وبرکتی نی نازل ایلسون ؛ کی بو قرانگو کونلردن چیقیش و قوتولیش یوللری برچه انسانلر گه مهیا بولسون !

حقیقی عدالت وارکینلیگ  بهاری نینگ اولکه میز گه  کیلیش امید لری بیلن

 اوفغانستان تورکلر مدنی فدراسیونی نینگ  نوبتلیگ باشقراو چی شوراسی نی باشلیگی رحمت الله (رحیمی) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here