مصاحبۀ استاد توردیقل میمنگی ، حلیمه صدف کریمی، پروفیسوراستاد نظیف الله شهرانی و روهینا کریمی در رابطه با مسایل سیاسی جاری در مسآلۀ افغانستان وطالبان با تلویزیون تورکستان سیسی !

0
65

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here