رحمتلی استاد محمد امین متین اندخویی و رحمتلی استاد عبدالکریم بهمن حضرتلرینی ایسلش آقشامی گه پروفیسور توردیقل میمنگی نی صحبت لری.

0
260

قیلینگنی‌دیک، نیچه کون آلدین رحمتلی استاد محمد امین متین اندخویی و رحمتلی استاد عبدالکریم بهمن حضرتلرینی ایسلش آقشامی، بورسه اولوداغ یونیورسیته‌سی
-تورک دنیاسی تدقیقات مرکزی (ت د ت م) که بولیب اوتدی.

بو ایسلش اقشامی :
-جنوبی تورکستان ملی حرکتی
-تورک اوجاقلری بورسه شعبه‌سی
-افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا)
-بورسه اولوداغ یونیورسیته‌سی
-تورک دنیاسی تدقیقات مرکزی (ت د ت م) تمانیدن عمل گه آشدی

 SDV_0651.MP4

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here