کوچ اجباری اوزبیک، تورکمن و تاجیک نیز آغاز شد

0
354

https://www.kabulpress.org/IMG/mp4/ukbekdisplacement.mp4

اسلام پشتونیستی طالبان: کوچ اجباری اوزبیک، تورکمن و تاجیک نیز آغاز شد

کابل پرس خبریدوشنبه 29 نوامبر 2021

زمان خواندن: کمتر از یک دقیقه (تعداد واژه ها: 188)

کابل پرس: پس از شروع دوباره کوچ اجباری هزاره های هزارستان از سرزمین شان، کوچ اجباری مردم اوزبیک و تاجیک نیز توسط پشتون های طالب آغاز شده است. تصاویر و ویدئوها نشان می دهند که کوچی و طالب یکجای مردم اوزبیک و تاجیک را از سرزمین هایشان بیرون می کنند.
اسلام پشتونیستی طالب روی دیگر جریان های تمامت خواه پشتونیستی زیر نام های گمراه کننده ی لیبرال و تکنوکرات و کمونیست است و عملکرد آنان نشان می دهد که طالب، کوچی، داعشی، راوایی، حزب اسلامی، حزب همبستگی، باند کرزی و احمدزی و خلیل زاد همه روی یک استراتژی از جنبه های مختلف کار می کنند و آن نابودی مردم غیر پشتون یا کوچ اجباری آنان و تخریب فرهنگ و هویت و و تاریخ آنان می باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here