شنيدم مرد دانا از جهان رفت

0
400
اشاد روان استاد رمضان (پیغام)

استاد محمد اسحاق ثنا
به مناسبت روز مقدس جهاني معلم به ياد الحاج استاد رمضان ( پيغام )

 شنيدم مرد دانا از جهان رفت

 از آن آهم ز دل اشكم روان رفت

 صداقت داشت در كار و وظيفه

 به حسرت از ميان دوستان رفت

سخن گويم من از استاد (١) ( پيغام )

چه استادى كه با نام و نشان رفت

به معارف خدمت والا نمودى

چه نيكو نام از دار جهان رفت

 نه پروا داشت از اهل ستمگر

 نه آزارى ازو بر ديگران رفت

نيكو كارى شعارش بود دايم

 دريغا از جهان اين مهربان رفت

 رهين خدمت اش هر پيرو برنا

 به اين شايستگى با عزو شان رفت

 ز اوصاف صفات هر يك او

به ذكرش تا قلم دارد توان رفت

 چه اولاد همه با علم و دانش

 نشان از خود گذاشت و جاويدان رفت

همه ياران خود در گريه آورد

 شنيدن اين كه استاد از ميان رفت

به شهر و قريه مكتب كرد ايجاد

 گذاشته يادگار و هم نشان رفت

خدا از لطف خود بخشاى جرم اش

از آن رحمت همى بر امتان رفت

نمى سازد ( ثنا ) يادش فراموش

 بود تا زنده و مرد از جهان رفت

 (1)مراد از استاد ، استادان معلم کارمند سابقه دار معارف أفغانستان مرحوم الحاج استاد رمضان ( پيغام )

ايجاد از استاد محمد اسحق ( ثنا ) كانادا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here