تظاهرات مجدد زنان در کابل

0
299

؛ صدای ما خاموش نمی شود، تا زمانی که به حقوق انسانی خود دست یابیم

شماری از زنان در کابل بار دیگر بر ضد محدودیت های وضع شده طالبان تظاهرات کردند. آنان خواستار حق کار، آموزش و رفاه اجتماعی شدند. معترضان هشدار می دهند تا هنگامی که به حقوق انسانی شان دست نیابند، ‌صدای شان خاموش نخواهد شد.

این زنان معترض خواستار حق کار و آموزش بر ای زنان در افغانستان شدند

با وجود ممنوع اعلام شدن راه اندازی تظاهرات از سوی اداره طالبان، گروهی از زنان امروز یکشنبه یک بار دیگر در شهر کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار رعایت حقوق مدنی و انسانی شان از سوی طالبان شدند.

این زنان که در کنار آنان شماری از کودکان نیز به چشم می خورند، با سر دادن شعارها خواستار حق آموزش، کار، آزادی های مدنی و رفاه اجتماعی از سوی اداره طالبان هستند.

فرح مصطفوی، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات به دویچه وله گفت: « بازهم برای حق خود صدا بلند کردیم، به‌طالبان گفتیم که حق کار و تحصیل را از زنان  سلب نکنید. این حق انسانی زنان است، که مانند مردان کار کنند و آموزش ببینند.» وی تاکید می ورزد: «صدای ما خاموش نمی‌شود؛ تا زمانی‌که به حقوق انسانی خود دست نیابیم.»

مظاهره کنندگان هشدار می دهند که در نتیجه نبود شغل و امکانات رفاه در این کشور فاجعه انسانی به میان خواهد آمد که در تاریخ ثبت شده وهرگز فراموش نخواهد شد. مظاهره کنندگان در شعار هایشان گفتند که مردم با گذشت هر روز از نبود کار، نان و رفاه رنج می برند.

بیشتر بخوانید: طالبان زنان معترض در کابل را با شلیک هوایی متفرق کردند

در بخشی از قطعنامه این معترضان تذکر رفته است، که حکومت طالبان به جای توجه به لباس و نوع پوشش زنان به آموزش و کار آنان توجه نماید، در غیر آن به حاشیه راندن زنان پیامد های ناگواری به دنبال خواهد داشت و نیز فاجعه های بشری از نبود نان، شغل و آزادی به وقوع خواهد پیوست.

بیشتر بخوانید: یک استاد دانشگاه با خانواده‌اش کفن ‌پوشیده و به بیکاری و محدودیت‌ها اعتراض کردند

معترضان همچنان از حکومت طالبان خواسته اند تا به اعلامیه های جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی در باره حقوق انسانی و بشری مردم به ویژه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرمت بگذارند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان از کار محروم شدند و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه های دولتی و مکاتب را ندارند. وضع این محدودیت ها خشم بسیاری از زنان شاغل و دانشجو را بر انگیخت و آنان دست به تظاهرات زدند. طالبان باخشونت و لت و کوب شماری از معترضان و خبرنگاران، مانع برگزاری تظاهرات شدند.

در عین زمان، حکومت سرپرست طالبان دستور داد که هرگونه تظاهرات بدون مجوز وزارت عدلیه طالبان ممنوع است و با متخلفین از این دستور برخورد جدی صورت خواهد گرفت. با وجود این هم شماری از زنان در بخش های از کابل و در مقابل برخی از وزارتخانه ها دست به تظاهرات زده و خواستار اعاده حقوق اساسی و مدنی شان از سوی حکومت طالبان اند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here