پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام استاد سخن وشاعرتوانا محمد یحیا حفیظی جوزجانی مسئول وبنیانگزار ففتا در ولایت جوزجان !

0
790

پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام  استاد سخن وشاعرتوانا محمد یحیا حفیظی جوزجانی مسئول وبنیانگزار ففتا در ولایت جوزجان !

بادرد وحسرت بازهم عقاب مرگ مردی از تبار آزاد مردان سخنور ویکی ازپاسداران عارف سنگر روشنگری کشور استاد محمد یحیا حفیظی جوزجانی  را بکام خود کشید و شیفتگان علم وآگاهی، عیاری وجوانمردی، تعهد و اخلاق این شخصیت بی بدیل  وفرهیختۀ  زمان را بر خط ماتم نشانید.

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)درگذشت  این فرهیخته مرد روزگار ومسئول شورای ولایتی  جوزجان ففتا را یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای خانوادۀ مرحومی ، دوستان ، جامعۀ فرهنگی جوزجان و فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  ارزیابی نموده از بارگاه ایزد متعال به روح پر فتوح ایشان  رحمت ومغفرت الهی را استدعا مینماید.

با کمال یأس  اکنون که این  انسان نیکو خصال، جوانمرد، انسان دوست وبی ریا دنیای فانی را وداع گفته رهسپارسفر بی برگشت خویش به دیار ابدیت گردید ، از همین اکنون ما همه کمبود حضورش را در هر لحظه زندگی جمعی خویش احساس وحرفی برای بیان درد واندوه مان در پیوند با نبود ناگهانی او نداریم.

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی  تورکان افغانستان «ففتا» که از بدو تأسیس این کانون فرهنگی  تا حال در ایجاد وانکشاف فعالیتهای این نهاد در ولایات جوزجان وسرپل سخت مدیون خدمات بی شائیبه وصادقانۀ این مرد بزرگمنش وخردورز میباشد، باتعهد زنده نگهداری یاد وخاطرات ایشان اندر تداوم  فعالیتهای خویش تا نیل به همه آرزو های بزرگ نجات مردم ومیهن از همه مصایب و مظالم روزگار ، مراتب تعزیت وتسلیت عمیق خویش را به نمایندگی از همه اعضای این  کانون فرهنگی  بحضور همه اعضای خانوادۀ شادروان محمد یحیا حفیظی  بخصوص همسر گرامی و فرزندان رشید ایشان هریک  محمد همایون حفیظی، بابر حفیظی، هوشنگ حفیظی، نجیب الله  حفیظی ، داوود حفیظی وباقی بازماندگان مرحومی با جمله دوستان وارادتمندان ایشان تقدیم  وصبر جمیل برای همه استدعا میدارد.

یاد وخاطرات استاد حفیظی جوزجانی گرامی ، کارنامه هایش ماندگار ومکانش در فردوس برین باد!

 انالله وانا الیه راجعون

 شورای رهبری واعضای  فدراسیون  فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»

در افغانستان، اروپا،  امریکا، تورکیه، اوزبیکستان، قزاقستان ، روسیه، کانادا ودیگر کشورهای جهان

سه شنبه 15 سرطان 1400

برابربا  پنجم ماه جولای  2021

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here