کنفرانس نظام غیر متمرکز ، صلح عادلانه وپایدار با اشتراک استاد توردیقل میمنگی ، گلچهره یفتلی، پروفیسورعنایت الله شهرانی، لطیف پدرام، سید عسکر موسوی،نازنین آریایی، داکتر عزیزه سیاوش رسول، داکتر حسین یاسا، پروفیسور محمد نظیف شهرانی

0
215

با گردانندگی داکتر احد قریشی و داکتر عزیزه رسول

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here