امیر تیمور وفرانسه

0
448

امیر تیمور حقیده یازیلگن کتته حجملی کتاب

فرانسه لیک مشهور تیمورشناس عالم پروفیسور لیوسین کیرین و اوزبیک

قاموسی عالمی اکادمیسین اکمل سعیدوف نینگ هم مولفلیکده یازگن «امیر تیمور و فرانسه» ناملی کتابلری نینگ ایککینچی نشری عالی قطع و صحافت بیلن، البوم کتاب شکلیده 2000 تیراژده «عدالت نشریاتی» تمانیدن باسمه دن چیقدی.

کتاب 559 بیتلیک حجم گه ایگه بولیب 14 فصل و 57 عنوان آستیده بیریلگن علمی تاریخی مقاله لرنی اوز ایچیگه  آله دی.

کتابده تیکشیریلگن موضوعلر، فکت و فیگورلرگه اساسلنگن بولیب، تاریخی عکسلر، شرق و غرب موزیملریده سقلنه یاتگن یادگارلیکلر صورتلری بیلن بیزه تیلگن.

بیز بو مهم، نفیس و قیمتلی کتاب حقیده کیینراق مفصل معلومات بیره میز.

شرعی جوزجانی


«امیر تیمور و فرانسه» ناملی کتته علمی کتاب نینگ مولفلری.
اونگ تماندن: اکادمیسین اکمل سعیدوف و فرانسه لیک عالم پروفیسور لیوسین کیرین.

سرای ملک خانم مشهور به بی بی خانم همسر زیبا و سیوگلی صاحبقران امیر تیمور، ملکۀ دانا و سیاستمدار دولت تیموری، مربی شاهرخ میرزا و میرزا اولوغ بیک
اثر آ. معینوف.
منبع: کتاب «امیر تیمور و فرانسه»، تالیف پروفیسور کیرین و اکادمیسین اکمل سعیدوف. صفحۀ 283 .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here