پروفیسورلیوسین کیرین فرانسه لیک مشهورتیمورشناس عالم

0
359

یازوچی: اکمل سعیدوف

پروفیسورلیوسین کیرین فرانسه لیک مشهورتیمورشناس عالم یازووچی: اکادمیسین اکمل سعیدوف فرانسه لیک تیمورشناس عالملر یازگن اثرلر قطاریده پروفیسور لیوسین کیرین نینگ کتاب و مقاله لری علیحده اورین توته دی. اونینگ بیواسطه علمی ایجادیگه توخته لیشدن اول قیسقه چه ترجمۀ حالیگه نظر سالسک. لیوسین کیرین 1920 ییلده فرانسه نینگ ستراسبورگ شهریده تولد تاپگن. اونینگ اصل متخصصلیگی ییرشناس- بیوشیمیک. 1941- 1946 ییللرده او فرانسه نینگ مشهورپاستیر اونیویرستیتیده ستاژیر و اسیستانت بولیب ایشلگن.1951 ییلدن بیری پاریس اونیویرستیتی- نینگ دوکتوری. ل. کیرین اوزاق ییللردوامیده فرانسه تخنیکی یاردمی و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ ترقیات دستوری( پروگرام انکشافی ملل متحد )دائره سیده متخصص و مصلحتچی (مشاور) صفتیده دنیا نینگ کوپگینه مملکتلریده فعالیت کورستگن. جمله دن ویتنام، بینن، المغرب، برازیل، لیوانداده ایش آلیب بارگن. پرتگال ده جهان ساغلیقنی سقلش تشکیلاتی نینگ مصلحتچی سی بولیب خدمت قیلگن. مراکش ده ییر کیمیاسی و سو معمالری لابراتواریگه رهبرلیک قیلگن دوریده، 1961 ییلی “میرزا چول”نی اوزلشتیریش پیتیده بیرینچی مرتبه اوزبیکستان گه سفر قیلگن. بو سفر پروفیسور ل. کیرین نینگ حیاتیده بوریلیش نقطه سی(نقطۀ عطف) بولدی. شو پیتدن باشلب اوزحیاتینی امیر تیمورشخصیتی وتیموریلر سلاله سی تاریخینی اورگنیشگه بغیشلیدی. پروفیسور ل. کیرین فرانسه “شرقشناسلیک اویوشمه سی” اعضاسی و “تیموریلر تاریخی و صنعتینی اورگنیش و فرانسه – اوزبیک مدنی علاقه لری اویوشمه سی” نینگ رئیسی و اویوشمه نشر ایته دیگن “تیموریلر” مجله سی نینگ محرری دیر. پروفیسور ل. کیرین اوز اثرلرینی یازیشدن اول، اوزیدن آلدین امیرتیمور توغریسیده یازیلگن شرق همده غرب منبعلرینی چوقورانتقادی نقطۀ نظردن اورگنیب چیققن. شرف الدین علی یزدی و ابن عربشاه نینگ سالنامه لری، روئی گونسالیس دی کلاویخونینگ “کونده لیکلری”، موجود تاریخی آرشیف حجتلری و یازمه منبعلر همده تنیقلی فرانسه لیک شرقشناسلراثرلری شولر جمله سیدندر. او، صاحبقران حقیده اولکن ارشیف، تاریخی، اشیاوی و حیاتی معلوماتلر توپلگن. ل. کیرین انه شو منبعلر و اثرلرنی مقایسه قیلیب و تقاسلب، اولردن هربیری نینگ تاریخی دلیللر نقطۀ نظریدن ایشانچلی لیگی گه و خالصلیگی گه اوز بهاسینی بیرگن. نتیجه ده او امیر تیمورنینگ مکمل ترجمۀ حالی و اوبرزینی (تمثالینی) یره تیشگه موفق بولیب، اونینگ فعالیتینی تیرن همده خالص بهالگن. ل. کیرین امیر تیمور شخصیتیگه خالص ومفکوروی عقیده لر سیز یانده شدی. او علمی وتاریخی دلیللر اساسیده ملاحظه لر یوریته دی وخلاصه لر چیقره دی. ل. کیرین صاحبقران شخصیتینی تحلیل ایترایکن، فقط اونینگ حربی استعدادیگه گینه ایمس، بلکه مقصدنی انیقلب، اونگه ایریشیش باره سیده گی سیاسی ذکاوتیگه، دپلوماتیک مهارتیگه و بنیادکارلیگی گه هم تن بیره دی. البته شوبیلن بیرگه امیر تیمور واونینگ یوریشلری بیلن باغلیق تلقینلریده اروپا مؤلفلریگه خاص ایریم جهتلرهم کوزگه تشلنیب توره دی، اما بولرنینگ بَری شورالر توزومی دوریده شورا تاریخچیلری و یازوچیلری امیر تیمور حقیده یازگن اساسسیز اویدیرمه لر آلدیده هیچ گپ ایمس. اوز اثرلرینی یازیش جریانیده ل. کیرین بیرنیچه بار اوزبیکستانگه تشریف بویوریب، صاحبقران پایتختی سمرقند ده بولگن، اوزبیک عالملری بیلن علمی ملاقاتلر قیلگن. مؤلف نینگ شو کوپ ییل لیک تینیم سیز ایزلنیشلری نینگ نتیجه سی اوله راق علمی ینگیلیک، منبع و معلوماتلرگه بای اثرلری وجودگه کیلگن. ل. کیرین کتابلریده حضرت امیر تیمور نینگ جهان خلقلری تصوریده گی نادر رسملری، صاحبقران نینگ 1900 ییلی پاریسده گی عموم جهان (خلق ارا) کورگزمه سیده نمایش ایتیلگن، بوگونگی کونده ایسه یوقالیب کیتگن آلتین هیکلچه سی فوتوصورتلری، تاریخی خریطه لر و چیزمه لر بیریلگن. پروفیسورل. کیرین امیرتیمور و اونینگ اروپا بیلن علاقه لریگه بغیشلنگن بیر قطار اثر و مقاله لر مؤلفی دیر. اونینگ اینگ اساسی کتابلریدن بیری “تیمور لان یا خود صاحبقران سلطنتی” ایلک بار 1978 ییلده باسیلیب چیققن. شوندن سونگ او فرانسه و سویدن ده بیر نیچه بار نشر ایتیلدی. بوکتابده امیر تیمور نینگ ترجمۀ حالی و سلطنتی تاریخی سالنامه -لری تولیق قمرب آلینگن. بوندن تشقری مؤلف امیر تیمور دولتی نینگ تقدیری، خصوصا تیموریلر سلاله سی، یعنی شاهرخ میرزا، میرزا اولوغ بیک، ظهیرالدین محمد بابرحیاتی و فعالیتی حقیده بای تاریخی معلوماتلر همده تیموریلر شجره سینی بیرگن. پروفیسور ل. کیرین نینگ ییریک اثرلریدن ینه بیری “تیموردولتیده سمرقند یولی” (پاریس، 1990) کتابی یونسکونینگ ” ایپک یولی ـــ ملاقاتلر یولی” دستوری دائره سیده تییارلنگن. بوکتاب کاستیل ایلچیسی روئی گونسالیس دی کلاویخو نینگ امیر تیمور سلطنتی پایتختی سمرقندگه سفری حقیده گی ” کونده لیکلر”ی نینگ اسپانیه تیلیدن فرانسه تیلیگه ایضاحلی ترجمه سیدر. بو کتاب طباعت نفاستی، میناتورلر و رنگلی صورتلرگه بایلیگی، علمی – تاریخی معلوماتلرنینگ کینگ کولمی بیلن باشقه تیللرده باسیلگن نشر-لردن اجره لیب توره دی. ل. کیرین نینگ بو کتابلری اونی دانگی کیتگن تیمورشناس عالملر قطاریگه قوشگنی سبب سیز ایمس. اینیقسه اونینگ صاحبقران نینگ اروپاده گی اورنی وخدمتیگه عاید فکرلری دقتنی جلب ایته دی. ل. کیرین اروپا لیکلر قضاوت معیارلریگه اساسلنیب امیرتیمور بویوک دولت باشلیغی ومظفر سرکرده، ماهر دپلومات و علم- فن حامیسی ایکنلیگی نی علیحده اعتراف ایته دی. ل. کیرین “امیر تیمور” ناملی ایککی قسم، آلتی پرده لی پیسسه (نمایشنامه) هم یره تگن. بو اثرنی ب. ایرمتوف اوزبیک تیلیگه ترجمه قیلگن. ل. کیرین نینگ امیر تیمور توغریسیده گی اروپا منبعلریگه دائر بیرقطار مقاله لری هم دقتگه سزاواردر… پروفیسور ل. کیرین سَلکم اوتتیز بیش(35) ییل دوامیده امیر تیمور توغریسیده آلیب بارگن تدقیاتلری نینگ خلاصه سی صفتیده شوندی دیب یازه دی: «بیرتامانده قتتیق قول تیمور تورسه، ایککینچی تامانده علم اهلینی قوّتلب، حمایه سیگه آلگن تیمور توره دی؛ بیرتامانده بوتون- بوتون شهرلرنی ضبط قیلوچی تیمور بولسه، ایککینچی تامانده آبده لر، مدرسه لر، نهرلر قوردیروچی وباغلر برپا ایتدیروچی تیمور توره دی. بو مرکب شخصیت مؤرخلر اوچون هم جُمباق بولیب قالماقده». اوز حیاتی نینگ کتته قسمینی صاحبقران امیر تیمور حیاتی و کوپ قیرره لی شخصیتی نی یاریتیش گه بغیشله گن و جهان تیمورشناسلری قطاریده اوزیگه خاص اورین توتگن لیوسن کیرین، 2013 ییل می آیی، پاریس ده جهاندن کوز یومدی. او یرتگن اثرلر، اوز علمی لیگی و طرفسیزلیگی بیلن تیمورشناسلیک ساحه سیده اینگ ایشانچلی منبعلردن بولیب قاله دی. کریلدن عرب الفباسیگه اوگیرگن: شرعی جوزجانی

پروفیسورلیوسین کیرین فرانسه لیک مشهورتیمورشناس عالم یازووچی: اکادمیسین اکمل سعیدوف فرانسه لیک تیمورشناس عالملر یازگن اثرلر قطاریده پروفیسور لیوسین کیرین نینگ کتاب و مقاله لری علیحده اورین توته دی. اونینگ بیواسطه علمی ایجادیگه توخته لیشدن اول قیسقه چه ترجمۀ حالیگه نظر سالسک. لیوسین کیرین 1920 ییلده فرانسه نینگ ستراسبورگ شهریده تولد تاپگن. اونینگ اصل متخصصلیگی ییرشناس- بیوشیمیک. 1941- 1946 ییللرده او فرانسه نینگ مشهورپاستیر اونیویرستیتیده ستاژیر و اسیستانت بولیب ایشلگن.1951 ییلدن بیری پاریس اونیویرستیتی- نینگ دوکتوری. ل. کیرین اوزاق ییللردوامیده فرانسه تخنیکی یاردمی و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ ترقیات دستوری( پروگرام انکشافی ملل متحد )دائره سیده متخصص و مصلحتچی (مشاور) صفتیده دنیا نینگ کوپگینه مملکتلریده فعالیت کورستگن. جمله دن ویتنام، بینن، المغرب، برازیل، لیوانداده ایش آلیب بارگن. پرتگال ده جهان ساغلیقنی سقلش تشکیلاتی نینگ مصلحتچی سی بولیب خدمت قیلگن. مراکش ده ییر کیمیاسی و سو معمالری لابراتواریگه رهبرلیک قیلگن دوریده، 1961 ییلی “میرزا چول”نی اوزلشتیریش پیتیده بیرینچی مرتبه اوزبیکستان گه سفر قیلگن. بو سفر پروفیسور ل. کیرین نینگ حیاتیده بوریلیش نقطه سی(نقطۀ عطف) بولدی. شو پیتدن باشلب اوزحیاتینی امیر تیمورشخصیتی وتیموریلر سلاله سی تاریخینی اورگنیشگه بغیشلیدی. پروفیسور ل. کیرین فرانسه “شرقشناسلیک اویوشمه سی” اعضاسی و “تیموریلر تاریخی و صنعتینی اورگنیش و فرانسه – اوزبیک مدنی علاقه لری اویوشمه سی” نینگ رئیسی و اویوشمه نشر ایته دیگن “تیموریلر” مجله سی نینگ محرری دیر. پروفیسور ل. کیرین اوز اثرلرینی یازیشدن اول، اوزیدن آلدین امیرتیمور توغریسیده یازیلگن شرق همده غرب منبعلرینی چوقورانتقادی نقطۀ نظردن اورگنیب چیققن. شرف الدین علی یزدی و ابن عربشاه نینگ سالنامه لری، روئی گونسالیس دی کلاویخونینگ “کونده لیکلری”، موجود تاریخی آرشیف حجتلری و یازمه منبعلر همده تنیقلی فرانسه لیک شرقشناسلراثرلری شولر جمله سیدندر. او، صاحبقران حقیده اولکن ارشیف، تاریخی، اشیاوی و حیاتی معلوماتلر توپلگن. ل. کیرین انه شو منبعلر و اثرلرنی مقایسه قیلیب و تقاسلب، اولردن هربیری نینگ تاریخی دلیللر نقطۀ نظریدن ایشانچلی لیگی گه و خالصلیگی گه اوز بهاسینی بیرگن. نتیجه ده او امیر تیمورنینگ مکمل ترجمۀ حالی و اوبرزینی (تمثالینی) یره تیشگه موفق بولیب، اونینگ فعالیتینی تیرن همده خالص بهالگن. ل. کیرین امیر تیمور شخصیتیگه خالص ومفکوروی عقیده لر سیز یانده شدی. او علمی وتاریخی دلیللر اساسیده ملاحظه لر یوریته دی وخلاصه لر چیقره دی. ل. کیرین صاحبقران شخصیتینی تحلیل ایترایکن، فقط اونینگ حربی استعدادیگه گینه ایمس، بلکه مقصدنی انیقلب، اونگه ایریشیش باره سیده گی سیاسی ذکاوتیگه، دپلوماتیک مهارتیگه و بنیادکارلیگی گه هم تن بیره دی. البته شوبیلن بیرگه امیر تیمور واونینگ یوریشلری بیلن باغلیق تلقینلریده اروپا مؤلفلریگه خاص ایریم جهتلرهم کوزگه تشلنیب توره دی، اما بولرنینگ بَری شورالر توزومی دوریده شورا تاریخچیلری و یازوچیلری امیر تیمور حقیده یازگن اساسسیز اویدیرمه لر آلدیده هیچ گپ ایمس. اوز اثرلرینی یازیش جریانیده ل. کیرین بیرنیچه بار اوزبیکستانگه تشریف بویوریب، صاحبقران پایتختی سمرقند ده بولگن، اوزبیک عالملری بیلن علمی ملاقاتلر قیلگن. مؤلف نینگ شو کوپ ییل لیک تینیم سیز ایزلنیشلری نینگ نتیجه سی اوله راق علمی ینگیلیک، منبع و معلوماتلرگه بای اثرلری وجودگه کیلگن. ل. کیرین کتابلریده حضرت امیر تیمور نینگ جهان خلقلری تصوریده گی نادر رسملری، صاحبقران نینگ 1900 ییلی پاریسده گی عموم جهان (خلق ارا) کورگزمه سیده نمایش ایتیلگن، بوگونگی کونده ایسه یوقالیب کیتگن آلتین هیکلچه سی فوتوصورتلری، تاریخی خریطه لر و چیزمه لر بیریلگن. پروفیسورل. کیرین امیرتیمور و اونینگ اروپا بیلن علاقه لریگه بغیشلنگن بیر قطار اثر و مقاله لر مؤلفی دیر. اونینگ اینگ اساسی کتابلریدن بیری “تیمور لان یا خود صاحبقران سلطنتی” ایلک بار 1978 ییلده باسیلیب چیققن. شوندن سونگ او فرانسه و سویدن ده بیر نیچه بار نشر ایتیلدی. بوکتابده امیر تیمور نینگ ترجمۀ حالی و سلطنتی تاریخی سالنامه -لری تولیق قمرب آلینگن. بوندن تشقری مؤلف امیر تیمور دولتی نینگ تقدیری، خصوصا تیموریلر سلاله سی، یعنی شاهرخ میرزا، میرزا اولوغ بیک، ظهیرالدین محمد بابرحیاتی و فعالیتی حقیده بای تاریخی معلوماتلر همده تیموریلر شجره سینی بیرگن. پروفیسور ل. کیرین نینگ ییریک اثرلریدن ینه بیری “تیموردولتیده سمرقند یولی” (پاریس، 1990) کتابی یونسکونینگ ” ایپک یولی ـــ ملاقاتلر یولی” دستوری دائره سیده تییارلنگن. بوکتاب کاستیل ایلچیسی روئی گونسالیس دی کلاویخو نینگ امیر تیمور سلطنتی پایتختی سمرقندگه سفری حقیده گی ” کونده لیکلر”ی نینگ اسپانیه تیلیدن فرانسه تیلیگه ایضاحلی ترجمه سیدر. بو کتاب طباعت نفاستی، میناتورلر و رنگلی صورتلرگه بایلیگی، علمی – تاریخی معلوماتلرنینگ کینگ کولمی بیلن باشقه تیللرده باسیلگن نشر-لردن اجره لیب توره دی. ل. کیرین نینگ بو کتابلری اونی دانگی کیتگن تیمورشناس عالملر قطاریگه قوشگنی سبب سیز ایمس. اینیقسه اونینگ صاحبقران نینگ اروپاده گی اورنی وخدمتیگه عاید فکرلری دقتنی جلب ایته دی. ل. کیرین اروپا لیکلر قضاوت معیارلریگه اساسلنیب امیرتیمور بویوک دولت باشلیغی ومظفر سرکرده، ماهر دپلومات و علم- فن حامیسی ایکنلیگی نی علیحده اعتراف ایته دی. ل. کیرین “امیر تیمور” ناملی ایککی قسم، آلتی پرده لی پیسسه (نمایشنامه) هم یره تگن. بو اثرنی ب. ایرمتوف اوزبیک تیلیگه ترجمه قیلگن. ل. کیرین نینگ امیر تیمور توغریسیده گی اروپا منبعلریگه دائر بیرقطار مقاله لری هم دقتگه سزاواردر… پروفیسور ل. کیرین سَلکم اوتتیز بیش(35) ییل دوامیده امیر تیمور توغریسیده آلیب بارگن تدقیاتلری نینگ خلاصه سی صفتیده شوندی دیب یازه دی: «بیرتامانده قتتیق قول تیمور تورسه، ایککینچی تامانده علم اهلینی قوّتلب، حمایه سیگه آلگن تیمور توره دی؛ بیرتامانده بوتون- بوتون شهرلرنی ضبط قیلوچی تیمور بولسه، ایککینچی تامانده آبده لر، مدرسه لر، نهرلر قوردیروچی وباغلر برپا ایتدیروچی تیمور توره دی. بو مرکب شخصیت مؤرخلر اوچون هم جُمباق بولیب قالماقده». اوز حیاتی نینگ کتته قسمینی صاحبقران امیر تیمور حیاتی و کوپ قیرره لی شخصیتی نی یاریتیش گه بغیشله گن و جهان تیمورشناسلری قطاریده اوزیگه خاص اورین توتگن لیوسن کیرین، 2013 ییل می آیی، پاریس ده جهاندن کوز یومدی. او یرتگن اثرلر، اوز علمی لیگی و طرفسیزلیگی بیلن تیمورشناسلیک ساحه سیده اینگ ایشانچلی منبعلردن بولیب قاله دی. کریلدن عرب الفباسیگه اوگیرگن: شرعی جوزجانی

اکادمیسین اکمل سعیدوف فرانسه لیک تیمورشناس عالملر یازگن اثرلر قطاریده پروفیسور لیوسین کیرین نینگ کتاب و مقاله لری علیحده اورین توته دی. اونینگ بیواسطه علمی ایجادیگه توخته لیشدن اول قیسقه چه ترجمۀ حالیگه نظر سالسک. لیوسین کیرین 1920 ییلده فرانسه نینگ ستراسبورگ شهریده تولد تاپگن. اونینگ اصل متخصصلیگی ییرشناس- بیوشیمیک. 1941- 1946 ییللرده او فرانسه نینگ مشهورپاستیر اونیویرستیتیده ستاژیر و اسیستانت بولیب ایشلگن.1951 ییلدن بیری پاریس اونیویرستیتی- نینگ دوکتوری. ل. کیرین اوزاق ییللردوامیده فرانسه تخنیکی یاردمی و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ ترقیات دستوری( پروگرام انکشافی ملل متحد )دائره سیده متخصص و مصلحتچی (مشاور) صفتیده دنیا نینگ کوپگینه مملکتلریده فعالیت کورستگن. جمله دن ویتنام، بینن، المغرب، برازیل، لیوانداده ایش آلیب بارگن. پرتگال ده جهان ساغلیقنی سقلش تشکیلاتی نینگ مصلحتچی سی بولیب خدمت قیلگن. مراکش ده ییر کیمیاسی و سو معمالری لابراتواریگه رهبرلیک قیلگن دوریده، 1961 ییلی “میرزا چول”نی اوزلشتیریش پیتیده بیرینچی مرتبه اوزبیکستان گه سفر قیلگن. بو سفر پروفیسور ل. کیرین نینگ حیاتیده بوریلیش نقطه سی(نقطۀ عطف) بولدی. شو پیتدن باشلب اوزحیاتینی امیر تیمورشخصیتی وتیموریلر سلاله سی تاریخینی اورگنیشگه بغیشلیدی. پروفیسور ل. کیرین فرانسه “شرقشناسلیک اویوشمه سی” اعضاسی و “تیموریلر تاریخی و صنعتینی اورگنیش و فرانسه – اوزبیک مدنی علاقه لری اویوشمه سی” نینگ رئیسی و اویوشمه نشر ایته دیگن “تیموریلر” مجله سی نینگ محرری دیر. پروفیسور ل. کیرین اوز اثرلرینی یازیشدن اول، اوزیدن آلدین امیرتیمور توغریسیده یازیلگن شرق همده غرب منبعلرینی چوقورانتقادی نقطۀ نظردن اورگنیب چیققن. شرف الدین علی یزدی و ابن عربشاه نینگ سالنامه لری، روئی گونسالیس دی کلاویخونینگ “کونده لیکلری”، موجود تاریخی آرشیف حجتلری و یازمه منبعلر همده تنیقلی فرانسه لیک شرقشناسلراثرلری شولر جمله سیدندر. او، صاحبقران حقیده اولکن ارشیف، تاریخی، اشیاوی و حیاتی معلوماتلر توپلگن. ل. کیرین انه شو منبعلر و اثرلرنی مقایسه قیلیب و تقاسلب، اولردن هربیری نینگ تاریخی دلیللر نقطۀ نظریدن ایشانچلی لیگی گه و خالصلیگی گه اوز بهاسینی بیرگن. نتیجه ده او امیر تیمورنینگ مکمل ترجمۀ حالی و اوبرزینی (تمثالینی) یره تیشگه موفق بولیب، اونینگ فعالیتینی تیرن همده خالص بهالگن. ل. کیرین امیر تیمور شخصیتیگه خالص ومفکوروی عقیده لر سیز یانده شدی. او علمی وتاریخی دلیللر اساسیده ملاحظه لر یوریته دی وخلاصه لر چیقره دی. ل. کیرین صاحبقران شخصیتینی تحلیل ایترایکن، فقط اونینگ حربی استعدادیگه گینه ایمس، بلکه مقصدنی انیقلب، اونگه ایریشیش باره سیده گی سیاسی ذکاوتیگه، دپلوماتیک مهارتیگه و بنیادکارلیگی گه هم تن بیره دی. البته شوبیلن بیرگه امیر تیمور واونینگ یوریشلری بیلن باغلیق تلقینلریده اروپا مؤلفلریگه خاص ایریم جهتلرهم کوزگه تشلنیب توره دی، اما بولرنینگ بَری شورالر توزومی دوریده شورا تاریخچیلری و یازوچیلری امیر تیمور حقیده یازگن اساسسیز اویدیرمه لر آلدیده هیچ گپ ایمس. اوز اثرلرینی یازیش جریانیده ل. کیرین بیرنیچه بار اوزبیکستانگه تشریف بویوریب، صاحبقران پایتختی سمرقند ده بولگن، اوزبیک عالملری بیلن علمی ملاقاتلر قیلگن. مؤلف نینگ شو کوپ ییل لیک تینیم سیز ایزلنیشلری نینگ نتیجه سی اوله راق علمی ینگیلیک، منبع و معلوماتلرگه بای اثرلری وجودگه کیلگن. ل. کیرین کتابلریده حضرت امیر تیمور نینگ جهان خلقلری تصوریده گی نادر رسملری، صاحبقران نینگ 1900 ییلی پاریسده گی عموم جهان (خلق ارا) کورگزمه سیده نمایش ایتیلگن، بوگونگی کونده ایسه یوقالیب کیتگن آلتین هیکلچه سی فوتوصورتلری، تاریخی خریطه لر و چیزمه لر بیریلگن. پروفیسورل. کیرین امیرتیمور و اونینگ اروپا بیلن علاقه لریگه بغیشلنگن بیر قطار اثر و مقاله لر مؤلفی دیر. اونینگ اینگ اساسی کتابلریدن بیری “تیمور لان یا خود صاحبقران سلطنتی” ایلک بار 1978 ییلده باسیلیب چیققن. شوندن سونگ او فرانسه و سویدن ده بیر نیچه بار نشر ایتیلدی. بوکتابده امیر تیمور نینگ ترجمۀ حالی و سلطنتی تاریخی سالنامه -لری تولیق قمرب آلینگن. بوندن تشقری مؤلف امیر تیمور دولتی نینگ تقدیری، خصوصا تیموریلر سلاله سی، یعنی شاهرخ میرزا، میرزا اولوغ بیک، ظهیرالدین محمد بابرحیاتی و فعالیتی حقیده بای تاریخی معلوماتلر همده تیموریلر شجره سینی بیرگن. پروفیسور ل. کیرین نینگ ییریک اثرلریدن ینه بیری “تیموردولتیده سمرقند یولی” (پاریس، 1990) کتابی یونسکونینگ ” ایپک یولی ـــ ملاقاتلر یولی” دستوری دائره سیده تییارلنگن. بوکتاب کاستیل ایلچیسی روئی گونسالیس دی کلاویخو نینگ امیر تیمور سلطنتی پایتختی سمرقندگه سفری حقیده گی ” کونده لیکلر”ی نینگ اسپانیه تیلیدن فرانسه تیلیگه ایضاحلی ترجمه سیدر. بو کتاب طباعت نفاستی، میناتورلر و رنگلی صورتلرگه بایلیگی، علمی – تاریخی معلوماتلرنینگ کینگ کولمی بیلن باشقه تیللرده باسیلگن نشر-لردن اجره لیب توره دی. ل. کیرین نینگ بو کتابلری اونی دانگی کیتگن تیمورشناس عالملر قطاریگه قوشگنی سبب سیز ایمس. اینیقسه اونینگ صاحبقران نینگ اروپاده گی اورنی وخدمتیگه عاید فکرلری دقتنی جلب ایته دی. ل. کیرین اروپا لیکلر قضاوت معیارلریگه اساسلنیب امیرتیمور بویوک دولت باشلیغی ومظفر سرکرده، ماهر دپلومات و علم- فن حامیسی ایکنلیگی نی علیحده اعتراف ایته دی. ل. کیرین “امیر تیمور” ناملی ایککی قسم، آلتی پرده لی پیسسه (نمایشنامه) هم یره تگن. بو اثرنی ب. ایرمتوف اوزبیک تیلیگه ترجمه قیلگن. ل. کیرین نینگ امیر تیمور توغریسیده گی اروپا منبعلریگه دائر بیرقطار مقاله لری هم دقتگه سزاواردر… پروفیسور ل. کیرین سَلکم اوتتیز بیش(35) ییل دوامیده امیر تیمور توغریسیده آلیب بارگن تدقیاتلری نینگ خلاصه سی صفتیده شوندی دیب یازه دی: «بیرتامانده قتتیق قول تیمور تورسه، ایککینچی تامانده علم اهلینی قوّتلب، حمایه سیگه آلگن تیمور توره دی؛ بیرتامانده بوتون- بوتون شهرلرنی ضبط قیلوچی تیمور بولسه، ایککینچی تامانده آبده لر، مدرسه لر، نهرلر قوردیروچی وباغلر برپا ایتدیروچی تیمور توره دی. بو مرکب شخصیت مؤرخلر اوچون هم جُمباق بولیب قالماقده». اوز حیاتی نینگ کتته قسمینی صاحبقران امیر تیمور حیاتی و کوپ قیرره لی شخصیتی نی یاریتیش گه بغیشله گن و جهان تیمورشناسلری قطاریده اوزیگه خاص اورین توتگن لیوسن کیرین، 2013 ییل می آیی، پاریس ده جهاندن کوز یومدی. او یرتگن اثرلر، اوز علمی لیگی و طرفسیزلیگی بیلن تیمورشناسلیک ساحه سیده اینگ ایشانچلی منبعلردن بولیب قاله دی. کریلدن عرب الفباسیگه اوگیرگن: شرعی جوزجانی

: اکادمیسین اکمل سعیدوف فرانسه لیک تیمورشناس عالملر یازگن اثرلر قطاریده پروفیسور لیوسین کیرین نینگ کتاب و مقاله لری علیحده اورین توته دی. اونینگ بیواسطه علمی ایجادیگه توخته لیشدن اول قیسقه چه ترجمۀ حالیگه نظر سالسک. لیوسین کیرین 1920 ییلده فرانسه نینگ ستراسبورگ شهریده تولد تاپگن. اونینگ اصل متخصصلیگی ییرشناس- بیوشیمیک. 1941- 1946 ییللرده او فرانسه نینگ مشهورپاستیر اونیویرستیتیده ستاژیر و اسیستانت بولیب ایشلگن.1951 ییلدن بیری پاریس اونیویرستیتی- نینگ دوکتوری. ل. کیرین اوزاق ییللردوامیده فرانسه تخنیکی یاردمی و بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ ترقیات دستوری( پروگرام انکشافی ملل متحد )دائره سیده متخصص و مصلحتچی (مشاور) صفتیده دنیا نینگ کوپگینه مملکتلریده فعالیت کورستگن. جمله دن ویتنام، بینن، المغرب، برازیل، لیوانداده ایش آلیب بارگن. پرتگال ده جهان ساغلیقنی سقلش تشکیلاتی نینگ مصلحتچی سی بولیب خدمت قیلگن. مراکش ده ییر کیمیاسی و سو معمالری لابراتواریگه رهبرلیک قیلگن دوریده، 1961 ییلی “میرزا چول”نی اوزلشتیریش پیتیده بیرینچی مرتبه اوزبیکستان گه سفر قیلگن. بو سفر پروفیسور ل. کیرین نینگ حیاتیده بوریلیش نقطه سی(نقطۀ عطف) بولدی. شو پیتدن باشلب اوزحیاتینی امیر تیمورشخصیتی وتیموریلر سلاله سی تاریخینی اورگنیشگه بغیشلیدی. پروفیسور ل. کیرین فرانسه “شرقشناسلیک اویوشمه سی” اعضاسی و “تیموریلر تاریخی و صنعتینی اورگنیش و فرانسه – اوزبیک مدنی علاقه لری اویوشمه سی” نینگ رئیسی و اویوشمه نشر ایته دیگن “تیموریلر” مجله سی نینگ محرری دیر. پروفیسور ل. کیرین اوز اثرلرینی یازیشدن اول، اوزیدن آلدین امیرتیمور توغریسیده یازیلگن شرق همده غرب منبعلرینی چوقورانتقادی نقطۀ نظردن اورگنیب چیققن. شرف الدین علی یزدی و ابن عربشاه نینگ سالنامه لری، روئی گونسالیس دی کلاویخونینگ “کونده لیکلری”، موجود تاریخی آرشیف حجتلری و یازمه منبعلر همده تنیقلی فرانسه لیک شرقشناسلراثرلری شولر جمله سیدندر. او، صاحبقران حقیده اولکن ارشیف، تاریخی، اشیاوی و حیاتی معلوماتلر توپلگن. ل. کیرین انه شو منبعلر و اثرلرنی مقایسه قیلیب و تقاسلب، اولردن هربیری نینگ تاریخی دلیللر نقطۀ نظریدن ایشانچلی لیگی گه و خالصلیگی گه اوز بهاسینی بیرگن. نتیجه ده او امیر تیمورنینگ مکمل ترجمۀ حالی و اوبرزینی (تمثالینی) یره تیشگه موفق بولیب، اونینگ فعالیتینی تیرن همده خالص بهالگن. ل. کیرین امیر تیمور شخصیتیگه خالص ومفکوروی عقیده لر سیز یانده شدی. او علمی وتاریخی دلیللر اساسیده ملاحظه لر یوریته دی وخلاصه لر چیقره دی. ل. کیرین صاحبقران شخصیتینی تحلیل ایترایکن، فقط اونینگ حربی استعدادیگه گینه ایمس، بلکه مقصدنی انیقلب، اونگه ایریشیش باره سیده گی سیاسی ذکاوتیگه، دپلوماتیک مهارتیگه و بنیادکارلیگی گه هم تن بیره دی. البته شوبیلن بیرگه امیر تیمور واونینگ یوریشلری بیلن باغلیق تلقینلریده اروپا مؤلفلریگه خاص ایریم جهتلرهم کوزگه تشلنیب توره دی، اما بولرنینگ بَری شورالر توزومی دوریده شورا تاریخچیلری و یازوچیلری امیر تیمور حقیده یازگن اساسسیز اویدیرمه لر آلدیده هیچ گپ ایمس. اوز اثرلرینی یازیش جریانیده ل. کیرین بیرنیچه بار اوزبیکستانگه تشریف بویوریب، صاحبقران پایتختی سمرقند ده بولگن، اوزبیک عالملری بیلن علمی ملاقاتلر قیلگن. مؤلف نینگ شو کوپ ییل لیک تینیم سیز ایزلنیشلری نینگ نتیجه سی اوله راق علمی ینگیلیک، منبع و معلوماتلرگه بای اثرلری وجودگه کیلگن. ل. کیرین کتابلریده حضرت امیر تیمور نینگ جهان خلقلری تصوریده گی نادر رسملری، صاحبقران نینگ 1900 ییلی پاریسده گی عموم جهان (خلق ارا) کورگزمه سیده نمایش ایتیلگن، بوگونگی کونده ایسه یوقالیب کیتگن آلتین هیکلچه سی فوتوصورتلری، تاریخی خریطه لر و چیزمه لر بیریلگن. پروفیسورل. کیرین امیرتیمور و اونینگ اروپا بیلن علاقه لریگه بغیشلنگن بیر قطار اثر و مقاله لر مؤلفی دیر. اونینگ اینگ اساسی کتابلریدن بیری “تیمور لان یا خود صاحبقران سلطنتی” ایلک بار 1978 ییلده باسیلیب چیققن. شوندن سونگ او فرانسه و سویدن ده بیر نیچه بار نشر ایتیلدی. بوکتابده امیر تیمور نینگ ترجمۀ حالی و سلطنتی تاریخی سالنامه -لری تولیق قمرب آلینگن. بوندن تشقری مؤلف امیر تیمور دولتی نینگ تقدیری، خصوصا تیموریلر سلاله سی، یعنی شاهرخ میرزا، میرزا اولوغ بیک، ظهیرالدین محمد بابرحیاتی و فعالیتی حقیده بای تاریخی معلوماتلر همده تیموریلر شجره سینی بیرگن. پروفیسور ل. کیرین نینگ ییریک اثرلریدن ینه بیری “تیموردولتیده سمرقند یولی” (پاریس، 1990) کتابی یونسکونینگ ” ایپک یولی ـــ ملاقاتلر یولی” دستوری دائره سیده تییارلنگن. بوکتاب کاستیل ایلچیسی روئی گونسالیس دی کلاویخو نینگ امیر تیمور سلطنتی پایتختی سمرقندگه سفری حقیده گی ” کونده لیکلر”ی نینگ اسپانیه تیلیدن فرانسه تیلیگه ایضاحلی ترجمه سیدر. بو کتاب طباعت نفاستی، میناتورلر و رنگلی صورتلرگه بایلیگی، علمی – تاریخی معلوماتلرنینگ کینگ کولمی بیلن باشقه تیللرده باسیلگن نشر-لردن اجره لیب توره دی. ل. کیرین نینگ بو کتابلری اونی دانگی کیتگن تیمورشناس عالملر قطاریگه قوشگنی سبب سیز ایمس. اینیقسه اونینگ صاحبقران نینگ اروپاده گی اورنی وخدمتیگه عاید فکرلری دقتنی جلب ایته دی. ل. کیرین اروپا لیکلر قضاوت معیارلریگه اساسلنیب امیرتیمور بویوک دولت باشلیغی ومظفر سرکرده، ماهر دپلومات و علم- فن حامیسی ایکنلیگی نی علیحده اعتراف ایته دی. ل. کیرین “امیر تیمور” ناملی ایککی قسم، آلتی پرده لی پیسسه (نمایشنامه) هم یره تگن. بو اثرنی ب. ایرمتوف اوزبیک تیلیگه ترجمه قیلگن. ل. کیرین نینگ امیر تیمور توغریسیده گی اروپا منبعلریگه دائر بیرقطار مقاله لری هم دقتگه سزاواردر… پروفیسور ل. کیرین سَلکم اوتتیز بیش(35) ییل دوامیده امیر تیمور توغریسیده آلیب بارگن تدقیاتلری نینگ خلاصه سی صفتیده شوندی دیب یازه دی: «بیرتامانده قتتیق قول تیمور تورسه، ایککینچی تامانده علم اهلینی قوّتلب، حمایه سیگه آلگن تیمور توره دی؛ بیرتامانده بوتون- بوتون شهرلرنی ضبط قیلوچی تیمور بولسه، ایککینچی تامانده آبده لر، مدرسه لر، نهرلر قوردیروچی وباغلر برپا ایتدیروچی تیمور توره دی. بو مرکب شخصیت مؤرخلر اوچون هم جُمباق بولیب قالماقده». اوز حیاتی نینگ کتته قسمینی صاحبقران امیر تیمور حیاتی و کوپ قیرره لی شخصیتی نی یاریتیش گه بغیشله گن و جهان تیمورشناسلری قطاریده اوزیگه خاص اورین توتگن لیوسن کیرین، 2013 ییل می آیی، پاریس ده جهاندن کوز یومدی. او یرتگن اثرلر، اوز علمی لیگی و طرفسیزلیگی بیلن تیمورشناسلیک ساحه سیده اینگ ایشانچلی منبعلردن بولیب قاله دی.

کریلدن عرب الفباسیگه اوگیرگن: شرعی جوزجانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here