بهار ايامى

0
543

بهار ايامى 

 بهار ايامى دير خوشليك قيليب يورگيل زمانيدور

كه بلبل گلشن ايچره سيره بان خوش نغمه خوانى دور                                                                                   

چيقيب گل لاله لر صحرا عذارين لاله گون ايلب                                                         

كه تاغ لر بغرى هم گلگونه گلدين ارغوانيدور                                                                 

  يسندى باغ هم گلگون منقش گل كئيب جانين                                                                                         

 كورينگ كيم دست قدرت نى عجب كيم امتحانيدور                                                         

   كوزونگ جام شراب و ايكى رخسارينگ قزيل آلمه                                                                   

   قدينگ باغ اميديمده بويوك سرو روانيدور                                                                                      

 اوروش گم بولسون و وحشت چيليگ هم توختليب قالسون                                                          

   كه صلح دنيا بويچه جسم ارا كيم انده جانيدور                                                                              

چمن ده باد ساچيب هيد ايله دى خوشبو

طراوت مظهرى بولدى زمان شادمانيدور                                                                

  استاد محمد اسحق ( ثنا)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here