گزارش کنفرانس( وحدت برمبنای معرفت با مواریث علمی وادبی علیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر)

0
664

https://www.facebook.com/bayanifoundation/videos/708928279991588/

گزارش کنفرانس( وحدت برمبنای معرفت  با مواریث

  علمی وادبی علیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر)

یکشنبه 14 فبروری 2021

 این کنفرانس از ساعت 12 ظهرالی ساعت 21.00 یا نه شب روزیکشنبه 26 دلو 1399 هجری شمسی  برابر با 14 فبروری 2021 میلادی، از طریق اپلیکیشن زوم، به ابتکار فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا، بنیاد اجتماعی فرهنگی بیانی، انجمن فرهنگی تورکستان از امریکا، انجمن کلتوری بابر از شهر ستاکهلم سویدن، انجمن فرهنگی آیدین از شهر مالموی کشور سویدن ، انجمن فرهنگی تورکان افغانستان ازاطریش، انجمن فرهنگی افغانستان تورکلر بیر لیگی از بلجیم، مجمع فرهنگی تورکان افغانستان دردنمارک وسرپل پرودیکشن در تورکیه برگزاروبگونۀ آنلاین ازطریق شبکه های انترنیتی زوم وفیسبوک منتشرگردید.

 کمیتۀ تدارک ده روز قبل ازروزکنفرانس آدرس فیسبوکی کنفرانس را یکجا با تیلفون نمبروایمیل آدرسها ی اعضای کمیتۀ تدارک یکجابا فراخوان کنفرانس از طریق، واتس اپ، فیسبوک، مسینجر وایمیل دراختیارعلاقمندان در سرتاسر جهان گذاشت.

این کمیته درتفاهم با نماینده های نهاد های برگزار کنندۀ این کنفرانس، با هدف جلوگیری از تراکم جمعیت درروم، لینک دخولی زوم راصرف در اختیار سخنرانها ، هنرمندان، ودیگر کسانی که به شکلی ازاشکال با جریان کاری کنفرانس بگونۀ مستقیم سهیم، نام ومشخصات ایشان پیش از پیش در نزد کمیتۀ تدارک ثبت گردیده بود قرار داده، آدرس فیسبوکی کنفرانس را بدون هیچگونه محدودیت برای همه از طریق فراخوان وابلاغیه ها دراختیارهمه علاقمندان قرارداد .

درین کنفرانس باشکوه که به گونۀ مستقیم وزنده از طریق اپلیکیشن زوم و فیسبوک نشر ودر سرتاسر جهان قابل دسترس بود ، صدها نفر از اقصی نقاط عالم اشتراک واضافه ترازهفتاد نویسنده، محقق،  شاعر، هنرمند همدیارما باهدف سخنرانی، دکلمۀ شعر، اجرای آهنگ آمادگی همه جانبۀ خویش را ابراز نموده بودند.

 در جریان کنفرانس با توجه به علاقمندی اشتراک کنندگان، زمان کنفرانس که در برنامه از ساعت 12 ظهر الی پنج شام به وقت اروپای مرکزی یعنی برای پنج ساعت  در نظر گرفته شده بود، الی ساعت نه شب تمدید گردید.

 طی این مدت بیشتراز پنجاه نفراز افغانستان وکشورهای مختلف اروپایی، امریکا، کانادا، روسیه، بنگله دیش، هند موفق به سخنرانی، قرائت اشعار، اجرای موسیقی گردیده ، روی ابعاد مختلف زندگی وکارنامه های این ابر ستارگان تاریخ دانش ومعرفت کشور وجهان روشنی انداختند.

با کمال تأسف نسبت مشکل انترنیت، نبود برق، تفاوت وقت در افغانستان عده ای از بزرگان فرهنگی و دانشمندان نخبۀ کشور، که عناوین سخنرانیهای  خویش را باعلاقمندی صمیمانه  از قبل در اختیار کمیتۀ تدارک کنفرانس قرار داده بودند با وجود تلاش های مکرر برقراری تماس میسر نگردیدند و سخت مایۀ تآسف همگان شد.

کمیسیون تدارک با ابراز سپاس بیکران از تمامی این فرهیختگان دنیای دانش ومعرفت که مشکل تأمین ارتباط اشتراک کنندگان این کنفرانس را از لطف سخنرانی های ارزشمند ایشان محروم ساخت از صمیم قلب سپاسگزاری  وامید برآن است که روزی این مشکلات برای همیش از سرزمین ما رخت بربندد!

کنفرانس با گردانندگی جوان با استعداد وفرهیخته محترم الماس بیانی مسئول بنیاد اجتماعی وفرهنگی بیانی با یاد وتقدیس ذات پروردگار و درود به ارواح پاک همه جان باختگان راه آزادی وعدالت، ساعت دوازدۀ ظهر به وقت اروپای مرکزی و سه ونیم بعداز ظهربه وقت افغانستان با ارائۀ پیام افتتاحیه وخیرمقدم به اشتراک کنندگان از جانب پروفیسور بسم الله توردیقل میمنگی رسماً افتتاح گردید.

 در ادامه سخنوران با پیروی از یک برنامۀ مدون از قبل تدوین شده توسط کمیسیون تدارک این کنفرانس ابعاد مختلف حیات وکارنامه های این بزرگمردان میدان سیاست وفرهنگ را مورد ارزیابی وتدقیق قرارداده، از شخصیت علمی، ادبی، سیاسی وفرهنگی این چهره های ماندگار تاریخ بشریت وسرزمین ما با سخنرانی های عمیق علمی، قرائت ودکلمۀ اشعار مهیج و اجرای آهنگهای ناب اوزبیکی تجلیل بعمل  بعمل آوردند. 

   درحالیکه  فضای کاری کنفرانس باحضوررسالتمندانه وسخنرانی های محققانۀ دانشمندان واکادمسین های شناخته شدۀ کشورچون اکادمسین پروفیسورسیدعبدالحکیم شرعی جوزجانی، کاندید اکادمسین پروفیسوردوکتورمحمد یعقوب واحدی جوزجانی، پروفیسوردوکتورعنایت الله شهرانی، داکترعبدالحنان روستایی ، محمد حلیم یارقین،عبدالقیوم ملکزاد، دوکتورنجیبه ضیایی، محترمه سلطانه امید، دوکتورعبدالمنان تاشقین، محمد شریف شریفی، عبدالله روئین، آصفه صبا، سید محمد عابدی، محمداشرف عظیمی، سراج الدین قانع، یحیا حفیظی، عبدالغفور دستیار، استاد سید محمد عالم لبیب، محمد الله وطندوست، عبدالصمد راسخ، محمد یوسف اوچقون، ناصر بخاری، عبدالمنان کیسکین، حلیمه قیتمس، عبدالله رحیمی، عزیزه عنایت، زهره فیضی، عبدالحق فیضی، داکترعزیزالله فاریابی، فهیمه سلطان خانگیلدی، دوکتورخانگیلدی،  لونا قیتمس معصومی، سید عارف احمد اوغلو، محترمه فرشته بیگم، آی سلطان خیری، محمد هاشم همدم، عزیزالله فاریابی، یکجا با جمع بزرگی ازنخبه های فرهنگی و جوانان دانش پژوه چون ژورنالیست وگویندۀ رادیو تلزیون حمیرا سعادت، رویا قمر ایشچی، اراده سنبل قیومی، هادی حفیظی،  انجنیرشاهرخ راسخ، رونا راسخ، حماسه نبی، نرگس برنا،  محترمه ذکیه همدم، آیبیگ جوزجانی وهنرمندان فرهیخته چون خیر محمد چاووش، شکرالله رحمانی، سید عبدالکبیرکمال و یونس سید تورکستانی مزین وضیافت پرباردانش وهنرراتوأمان  پیشکش اشتراک کنندگان نموده بود، در یک فضای آگنده از صفا وصمیمیت ساعت 21.00 یا نه شب به وقت اروپا با قرائت قطعنامۀ کنفرانس به زبانهای پارسی واوزبیکی توسط رحمت الله رحیمی پیلوت مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ومحمد هاشم همدم عضوهیئت مدیره وشورای رهبری ففتا به پایان رسید.

کمیتۀ تدارک کنفرانس ازفرهنگیان نستوه وبرازندۀ کشور محترم استاد رحیم ابراهیم، استاد تاشقین بهایی، استاد عالم کوهکن، محترم عزیزالله ارال، محترم داکترعبدالسلام آثم، محترم الحاج محمد اسلم گداز، محترمه دوکتورعالیه ایلمازودیگران که با وجود مصروفیت های جدی ومشکلات انترنیت در افغانستان درمراحلی ازجریان کنفرانس حضوریافتند، ولی بنابرمعاذیری نتوانستند سخنرانی های خویش را تقدیم حضور اشتراک کنندگان کنفرانس نمایند، صمیمانه قدردانی وبرای شان آرزوی موفقیت مینماید.

  همچنان کمیتۀ تدارک از گردانندگان تخنیکی جریان کنفرانس محترم امین سید ومحترم سهراب یادگاری مسئول سرپل پرودیکشن صمیمانه قدردانی وبرای ایشان طالب موفقیت های مزید میباشد.  

 جا دارد از آدرس همه اشتراک کنندگان کنفرانس ازشخصیت دانشمند وبرازندۀ کشورمحترم محمد همایون سرخابی که با وجود مریضی حاد وطاقت فرسایی که عاید حال شان گردیده صحبت ویدیویی مختصری را از طریق واتس اپ به کنفرانس ارسال وبما افتخار بخشیدند سپاسگزاری؛ برای شان از بارگاه رب العزت شفای عاجل وکامل تمنا بداریم.

کمیسیون تدارک کنفرانس یک باردیگر 580 مین و538 زاد روزهای پرمیمنت امیرالکلام علیشیر نوایی وشهنشاه ظهیرالدین محمد بابررا، که مصادف است با فرخنده ایام 21 و26 ماه دلو، صمیمانه مبارکباد گفته به ارواح پاک این ستاره های سپهر دانش ومعرفت بشری درود می فرستد.

کنفرانس با صدور قطعنامه ودعای آمرزش به ارواح شهدا ، آرزوی ختم جنگ، محوبیعدالتی، نابودی تبعیض وبیداد در کشور به پایان رسید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ففتا-حقیقتی-1024x229.gif است

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here