افغانستان حکومتی نوایی توغیلگنی ۵۸۰ییل لیگی مناسبتی بیلن خلق ارا سیمینار یولگه تشله‌یدی.

0
655

افغانستان حکومتی نوایی توغیلگنی  ۵۸۰.‌ییل لیگی مناسبتی بیلن خلق ارا سیمینار یولگه تشله‌یدی.

افغانستان حکومتی نوایی توغیلگنی  ۵۸۰.‌ییل لیگی مناسبتی بیلن خلق ارا سیمینار یولگه تشله‌یدی.

افغانستان جمهور رئیسلیگی نینگ حکمی اساسیده جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر باشچیلیگیده گی هیئت امیر علی‌شیر نوایی توغیلگنی نینگ ۵۸۰ ییللیگی مناسبتی بیلن خلق‌ارا سیمینار اوتکزیشگه توظیف ایتیلدی.

بو حکم گه کوره عالی مقامی دفتری نینگ عمومی ریاستی بو سیمیناردن بولک مولانا جلال الدین محمد بلخی آته سی نینگ بلخ ده‌گی خانقاه‌سی مرمت ایتیب قیته قوریلیشی، پاچاخان نهضتی نینگ یوز ییللگینی نشانلش، غزنی ولایتیده‌گی  ابوریحان البیرونی مقبره سی قیته قوریلیشی، دوست اولکه اوزبیکستان جمهوریتی هماهنگلیگیده امام ترمذی و امام بخاری نینگ معنوی مقامینی نشانلش و باشقه نهادلر هماهنگلیگیده امیر علی‌شیر نوایی نینگ هراتده‌گی پارکی قیته قوریلیشیگه چاره – تدبیر  کوریشلری کیره‌ک.

لطفا پایلشینگ لر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here