تیل اولوغ تینگری تعالی نینگ بنده لریگه نصیب قیلگن اینگ بویوک نعمتلریدن دیر!

0
840

اوزبیک تیل وادبیات صحیفه سیدن اقتباس بولدی

تیل اولوغ تینگری تعالی نینگ بنده لریگه نصیب قیلگن اینگ بویوک نعمتلریدن دیر!

تیل، بیرملت نینگ اینگ اهمیتلی معنوی میراث لریدن بیری سنلیب وملت نینگ روحی دیر. تیل، الله نینگ بنده لریگه بیرگن، اینگ بویوک واهمیتلی نعمت لریدن سنله دی. وتینگری تعالی، تیل نی، وانسانلرنی بوتیل بیلن گپله شیشگه قادر ایتگنی نی بویوک نعمت لریمدن دیب ایته دی . الرحمن سوره سیده، بوتوغریده اشاره قیله دی: تینگری تعالی انسانلرنی توغری یولگه هدایت قیلیش اوچون مبعوث قیلگن پیغمبرلری، اوز قومی بیلن علاقه قوریش اوچون او قوم نینگ گپله شیب کیله یاتگن تیللری بیلن صحبت قیله دیلر، اخلاقی وعقاید احکاملرینی اوشبو قوم نینگ تیلی آرقلی آچیقلیدیلر.

تیل، کیشی لر اره سیده فکر المشتریش وعلاقه قوریش نی تمل تاشی دیر. تیل ملت لرنینگ بارلیگی، تاریخی ومدنیت بارلیک لرینی کوچیتریش اوچون جوده هم اهمیتلی دیر.سیروان سعیدی گه کوره ، 7 یاشیگه قدر آنه تیلی بیلن گپله شیب کیلگن باله مکتبگه قدم قویگندن سونره، اونگه دیسه سن باشقه بیرتیل بیلن گپیر،اوشبو حرکت آنه نی اولدیرماق کبی دیر. دردلی دیر.هردایم باشقه بیرشکلده توشونیب، اوز ذهنیگه ترجمه قیلیب وبو اوزی کوپنچه خلاقیت واستعدادلرنی یوقالیشگه باعث بوله دی دیدی.

تیل آرقلی، انسانلر بیربیری بیلن علاقه قوریشگه، اوز تویغولرینی، فکرلرینی باشقه لربیلن اورتگه قویب والمشتریشگه قادر بوله دیلر.یعنی تیل، انسانلربیلن علاقه قوریش اوچون بیرینچی واهمیتلی بیر وسیله دیر..دنیا بویچه 7000مینگدن آرتیق گپله شیلیب کیله یاتگن فرقلی تیل موجود دور. اوشبو تیللر هرملت نینگ اینگ اهمیتلی مدنیت خزینه سی سنله دی. بیراق اوشبو تیللردن کوپنچه سی تاریخی سببلر، اجتماعی وسیاسی وتورلی محروملیک لرباعث یوقالگن ویوقالماق خواطری بیلن دوچ کیلماقده لر.

بونی اوچون، یونسکوتشکیلاتی تمانیدن، 1999 ییلیدن بویان فبروری آیی 21 خلق ارا آنه تیلی کونی، آتیده ناملنگن. اوشبو تشکیلات، خلق ارا آنه تیلی کونی ناملنگنیدن اساسی هدف، دولت لر ودنیا شهرداشلریگه چقریق بیریب وآنه تیلده کوپراغ اهمیت بیریشلرینی ایسته گن.

بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی نینگ رسمی انترنت صحیفه سیده ترقه تیلگن گزارشگه کوره، اوشبو تاریخده دنیابویچه مذکور کونی مهم قرشی لماق،وبوتون تیللردن دفاع ایتیش ویوقالیشینی آلدینی آلیش اوچون تورلی مراسملر یولگه قویله دی.

یونسکوباش باشقروچیسی، بوتوغریده ایتشچه، تیل، فکر وتویغولریمیز بیزلرنی اینگ بهالی خزینه میز دیر، تیللرنی کوپلیگی تعلیم وتربیه کیفیتی نی ضمانت قیلیب وبرچه میزگه بیرلیک مستحکم لنشی وتبعیض بیلن کوره شیشگه یاردمچی بوله دی.

یونسکو نینگ آلیب بارگن تیکشرولریگه کوره، دنیاده حاضر 7000 مینگدن آرتیق موجود بولگن تیللردن یریمی، 21 عصرنینگ سونلریده ، سیاسی، مدنیت وتاریخی سببلرباعث اورته دن یوقالیشی ممکن.

7000تیلدن 90 فایزی اینگ آز 100 مینگ کیشی صحبت لشه دیلر. بیرمیلیوندن آرتیق کیشی 150 و200 تیلده صحبت لشه دیلر. اوزبیکچه تیلی ایسه اوشبوتیللردن بیری دیر. سون ایکی یوز ییلده افغانستان اوزبیک ملتی نینگ تیلی، مدنیتی وتاریخی نی یوقاتماق اوچون بوتون بوزغینچیلیک وبیچیلگن فاشیست لیک سیاست لر عملگه آشریلگنی بیلن، اوشبو کوره شچی ملت مینگلرچه باطورلرینی قربان بیریب اوز فخرلی، مدنیتی، تاریخی وتیلی نی سقلب قالیشگه قادر بولگن لر وآلقشلرگه سزاوارلر. قوانچ بیلن ایته آله میز بوگون افغانستانده 8 میلیوندن آرتیق کیشی اوشبوتیل بیلن گپله شیب و بیرقطار طلبه لریمیز عالی بیلیم یورتی ومکتب لرده درس کوریب کیله یپتیلر.بیراق بو ییترلی ایمس اوزبیک تیلی بوتون افغانستان عالی بیلیم یورتلریده ومکتب لریده درس بیریلیشگه سزاواردیر.اوزبیک تیلی افغانستاندن تشقری ،اوزبیکستان، تورکیه، تاجیکستان، قزاقستان رسیه وقیرغیستانده، اوزبیک سویداشلریمیزو قرنداشلریمیز اوزبیکچه تیلی بیلن صحبت لشیب کیلماقده لر. مین بو یازیمده، آنه تیلگه درس کورگن و کورمه گن باله لرگه ، قنچه تاثیری واهمیتی بولگنی حقیده یارقین لیک تشله ماقچی من.

بو جوده هم اهمیتلی بیر مسله دیر، الله نی بیرگن تیل نعمتی نی، سزاوار شکلده اورگه نیش، سقلش، رواجلنتریش واونی کینگ شکلده یایش، ترقه تیش، باشقه لرگه هم اورگه تیش بیزلرنی مسولیتی میزدیر.

آنه تیل، هر بیر کیشی اوچون جوده هم اهمیتگه ایگه دیر. آنه تیل نی، آنه میز، آته میز، وباشقه یقینداشلریمیزدن اورگه نه میز، واورگه نیب کیله میز، آلیب باریلگن تیکشرولرگه کوره، باله آنه سی نینگ قرنیده اوز آنه تیلیگه آشنا بوله دی، ودنیاگه کیلگنیده، یغلب تورگنیده، آنه تیلی بیلن گپلشسنگیز،یغله می جیم توریب، سوزینگیزنی تینگلب توره دی.

باله آنه تیلی نی زمان اوتیشی بیلن، وقیته قیته آنه تیلی نی ایشیتیب، اوز آنه تیلی نی اورگه نیب، آنه، بابا ویقنده گی انسانلربیلن گپله شیشگه حرکت قیلیب، اوز آنه تیلی بیلن، اوز تویغولرینی وایستک لرینی اطرافیده گی انسانلرگه سویله یشگه وعلاقه قوریشگه قادر بوله دی.اوز سیویملی آنه تیلی بیلن، اوینی دی، کوله دی، یغلی دی، بحث قیله دی وباشقه…انسان اوز آته تیلی بیلن یشه یاتگن دنیا حقیده بیلگی آلیب، تانیب، باشقه لرگه سویلب، بوشکلده یالغیزلیگدن قورته ریلیب، اوشبوتیل آرقلی سیوگی، محبت، ایشانچ،وتینچلیگ ایچیده یشی دی…

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here