سخنرانی استاد بسم الله «توردیقل میمنگی» در رابطه با نظام سیاسی احتمالی بعداز مذاکرات صلح قطر

0
651

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here