سخنرانی مارشال دوستم در سیمنارعلمی هفدهمین سالروزرسمیت یافتن زبانهای اوزبیکی وتورکمنی در قانون اساسی کشور

0
1212

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here