پیام غمشریکی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا» با فامیل محترم استاد عبدالله «روئین»

0
823

پیام غمشریکی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا» با فامیل محترم استاد صالح محمد «روئین»

بمناسبت در گذشت فرزند جوان خانواده دوکتور فرهاد «روئین»

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا درگذشت ناگهانی و تأسف بار دوکتور فرهاد «روئین » فرزند رشید استاد عبدالله روئین را  با ابراز غم شریکی عمیق به همه اعضای خانواده وجمله بازماندگان مرحومی تسلیت گفته از بارگاه ایزد متعال به روح آن جوان نامراد آرامش ابدی در فردوس برین را التجا میدارد.

استاد گرامی روئین صاحب بزرگوار ! سنگینی درد واندوه شما وخانوادۀ دردمند شما را ماهمه باتمام وجود احساس ولی با تأسف فراوان جز حرف تسلیت با رجوع به  کلام الهی انا لله وانا الیه راجعون !هیچ حرف وکلامی را برای ابراز مراتب غمشریکی خویش بحضور شما وفامیل محترم تان باخود نداریم.

بشما وهمه اعضای دردمند خانوادۀ شما بازهم تسلیت گفته صبر جمیل برای تان استدعا وعاجزانه از درگاه پروردگارعالم  تمنا  مینماییم که این غم ؛ غم آخر شما باشد!

 شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

چهارشنبه 30 دسمبر 2020 میلادی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here