افغانستان لیگ تور کلرمدنی فدراسیونی «ففتا» نی قیغو داشلیگ پیامی دوکتور فرهاد «روئین » نینگ تویوغسیز وفات مناسبتی ده

0
819

 افغانستان لیگ تور کلرمدنی فدراسیونی «ففتا» نی قیغو داشلیگ پیامی دوکتور فرهاد «روئین » نینگ تویوغسیز وفات مناسبتی ده

افغانستان لیگ تورکلر مدنی فدراسیونی نی رهبرلیگ شوراسی و بر چه اعضا لری الوغوار روئین عایله سی نی رشید فرزندی رحمتلی  دوکتور فرهاد «روئین»  نی  تویوغسیز دنیا دن اوتیشلری نی الهی کلام: انا لله وانا الیه راجعون ارقلیگ ؛ حرمتلی استاد عبدالله روئین جنابلری، حرمتلی خانم لری وبرچه عایله اعضالری نینگ حضور لریگه  تسلیت عرض؛ تینگری تعالی نینگ درگاهیدن مرحومی نی ارواح سی گه فردوس برین  وقالگن لر گه جمیل چیدملر استدعا قیله دور لر!

افغانستانلیگ تورکلر مدنی فدراسیونی«ففتا» نی رهبرلیگ شوراسی

چهارشنبه 30-12-2020

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here