اشتباه تاریخی وجبران ناپذیر شاه امان الله

0
727

لحظاتی با تاریخ

از عباس دلجو

شاه امان‌الله خان به رغم آن که در فکر ترقی و پیشرفت کشور بود، اما با توجه به رسوب ذهنیت قبیلوی اش، او نیز مانند اسلافش ذهنیت اتنوسنتریستی داشته و تمام هم و غمش را مبذول خوش نگهداشتن سران قبایل پشتون کرده بود. درست به همین دلیل بود که امان‌الله خان، مولوی‌ها و روحانیون سنتی و نخبگان پشتون را صرف به خاطر خوش و راضی نگه‌داشتن قبایل پشتون، نه تنها آنان را حاکم بر دربار که مسلط بر جان و مال مر دم نیز کرده بود. اما بعدا برای خود امان‌الله خان ثابت شد که تسلط سران قبایل پشتون‌ها بر جان و مال مردم و بخشیدن امکانات ملی به آنان، اشتیاهی بزرگ و جبران‌ناپذیر او، بود. چنانچه خود امان‌الله خان زمانی که متوجه این اشتباهش شده بود، در جلسات پایانی مجلس کبیر ملی یا لویه جرگه­ سال ١٣٠٣ خورشیدی، چنین افشاگری کرده‌است: ” ….. احسان، خوبی و نیکی­‌هایی که من بالای {مردم} سمت جنوبی که فی‌الحال به مقابل من برخاسته‌اند، کرده‌ام، والله به خاندان پدر خود و به ­قوم محمدزایی نکرده‌ام. اگر کدام گروهی از ایشان برای نمایش «اتن ملی» هم به ­کابل می‌آمد، در بدل آن غرق پول می‌گردیدند. بیشترین مانورهای عسکری هم از افراد این قوم بدبخت ترتیب و به دشمن نشان داده می‌شد. بالاخره از میان تمام ملت افغانستان نگهبان‌های شخصی خود را نیز از میان این طایفه برگزیدم ….. سینه‌­های ملعون شان از اعطای نشان‌های وفای بی‌وفایی مثل ریگ پراست. مالیه­‌ی همه شرکت‌کننده­‌گان جهاد را برای یک‌سال معاف‌کردم ولی ازین احسان فراموش‌کننده‌­گان را تا سه سال …. اکنون در برابر این همه احسان‌های من، این قوم بدبخت، جاهل و محسن‌کش، بر روی من می‌زنند. لعنت بر ایشان باد!آرزو داشتم که کارتوس‌های خریداری شده از خارج، {باید} به سینه­‌ی دشمنان ما بخورد … بدا به حال سمت جنوبی که امروز اولین اسلحه­‌ی که از آن‌طرف می‌آید، برای کشتن مردم سمت جنوبی می‌رود … عسکر دلیرم کی را می‌کشد؟ جهال سمت جنوبی را لازمست که عسکرم آن کافرنعمتان بی‌ایمان را بکشند. سرزنش و مجازات این طوایف جهالت‌پیشه سمت جنوبی تا حال تأخیر رفته … افسوس برین ملت جاهل و این عشایر نادان که خود شان تیشه {بر} ریشه خود شده‌اند. … “{ نقل از: اسناد لویه جرگه­ سال ١٣٠٣ خورشیدی. ص ٣٩٣}…….پ. ن: درست همان اشتباه امان الله خان را حامد کرزی و اشرف غنی نیز اقتباس کردند. حامد کرزی، تروریست‌های پشتون را «برادران ناراضی» و اشرف غنی آنان را «مخالفین سیاسی» عنوان داده و تمام هم و غم شان را صرف راضی نگهداشتن تروریست‌های قبیلوی کرده بودند. اما تاریخ و وضعیت کنونی گواه بر این واقعیت است که این دو نیز به سرنوشت امان الله خان گرفتار شدند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here