يادگاريم بار منى

0
745

[22.53, 19.11.2020]

من قوانسم ارزيگى عز و وقاريم بار منى

– علم و دانش ملكيده كوپ اعتباريم بارمنى

– ارسلان و باتور و دشمن نى تالان ايلگن

– قهرمان و مرد ميدان افتخاريم بار منى

– تپه و بالاحصار و كوشك و ايوان قصر لر

– بو انيق دور بيلسنگيز كيم يادگاريم بارمنى

– شعريت ميدانيده هم علم و دانش ملكيده

– چون (نوايى ) ديگ قوانسم شهرياريم بار منى

– بابر و تيمور كبى سلطان حسين بابا لريم

– فخر ايتيشگه ارزيگى عالى تباريم بار منى

– جهل گه قرشى يورورمن ، علم و دانش بيرله دوست

– عالم و دانا كيشى لر بيرله كاريم بار منى

استاد محمد اسحق ( ثنا )
[22.55, 19.11.2020] Rahmatullah Rahimi:

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here