تایید طرح تعدیل شناس‌نامه الکترونیک در مجلس

0
770

؛ توزیع شناس‌نامه متوقف و موارد اختلافی بازنگری شود

هشت صبح۷عقرب , ۱۳۹۹

۸صبح، کابل: طرح برخی از نماینده‌گان مجلس برای تعدیل شناس‌نامه الکترونیک با اکثریت آرا تصویب شد.

حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان روز چهارشنبه، هفتم عقرب به روزنامه ۸صبح گفت که هرچند شماری از اعضای مجلس با طرح تعدیل شناس‌نامه الکترونیک مخالف بودند، اما این طرح با اکثریت آرا تایید شده است.

به گفته وی، برخی از اعضای مجلس فوریت اجندا را خواسته بودند و این طرح پس از رای‌گذاری توسط میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، از مجلس رای تایید گرفته است.

هم‌زمان با این،‌ خان‌آقا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامه ۸صبح گفت که بر اساس این طرح، روند توزیع شناس‌نامه الکترونیک باید متوقف و نکات اختلافی شناس‌نامه بازنگری شود.

وی افزود که این طرح از سوی بیش‌ از پنجاه عضو مجلس امضا شده و سرانجام در نشست عمومی مجلس‌ نماینده‌گان نیز با «اکثریت مطلق» رای تایید گرفته است.

به گفته آقای رضایی، در این طرح تعدیل روی درج ملت و ملیت در شناس‌نامه کار شده است تا با حل موارد اختلافی، زمینه توزیع همه‌شمول شناس‌نامه الکترونیک فراهم شود.

بدین ترتیب رییس اداره ملی احصاییه برای بحث روی این طرح به کمیسیون امور داخلی خواسته شده است و افزون بر این، روند توزیع شناس‌نامه الکترونیک در کشور نیز تا زمان طرح جدید متوقف خواهد شد.

خان‌آقا رضایی گفت که در ادامه روی یک «طرح همه‌جانبه» کار می‌شود و سپس آن را به مجلس ارایه می‌کنند.

او تصریح کرد که کمیسیون مربوطه روی این طرح تعدیل کار کرده و پس از تکمیل آن، برای تایید به سایر کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان می‌فرستد.

این طرح به محض نهایی شدن دوباره برای گرفتن رای تایید به نشست عمومی مجلس نماینده‌گان ارایه می‌شود.

اعضای مجلس در حالی این طرح تعدیل شناس‌نامه الکترونیک را به مجلس ارایه می‌کنند که روند توزیع آن به دلیل درج «ملت» و «ملیت» با جنجال همراه بوده است.

برخی از باشنده‌گان بدخشان و تخار در اعتراض به توزیع شناس‌نامه الکترونیک، درب دفاتر توزیع آن را بستند.

در ادامه بیش از ۵۰ عضو مجلس تطبیق در نیمه‌های میزان سال روان فرمان تقنینی مبنی بر توزیع شناس‌نامه الکترونیک را خلاف قانون خواندند و برای تعدیل آن امضا جمع‌آوری کردند که سرانجام به تایید مجلس رسید.

در همین حال، اعضای مجلس می‌گویند که «یک طرح جامع» توزیع شناس‌نامه الکترونیکی در زمان حکومت حامد کرزی به مجلس ارایه و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود که سپس آقای کرزی از امضای آن خودداری کرد.

علی‌اکبر جمشیدی، عضو مجلس به روزنامه ۸صبح گفت که در آن طرح تنها «جمهوری اسلامی افغانستان» در شناس‌نامه درج می‌شد و از درج «ملت» و «ملیت» خودداری شده بود.

به گفته وی، این طرح دوباره در دوره حکومت محمداشرف غنی، رییس جمهور تعدیل شد و در آن تعدیل، افزون بر مشخصات فردی، «ملت»، «ملیت» و «دین» نیز اضافه شده بود که به «ظاهر» و «ابهت» شناس‌نامه آسیب رسانده است.

مجلس نماینده‌گان اما فرمان ریاست جمهوری را رد کردند و گفتند که درج این موارد در شناس‌نامه الکترونیک الزامیت ندارد.

با این حال، محمداشرف غنی در سیزدهم ثور ۱۳۹۷ روند توزیع شناس‌نامه الکترونیک را با گرفتن شناس‌نامه خودش آغاز کرد.

عبدالله عبدالله که آن زمان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بود، اما آغاز این روند را «فاقد مشروعیت» و «ناکام» خواند.

هرچند این روند تاکنون ادامه یافته است، اما بیش‌تر شهروندان به دلیل درج «ملیت» و «قومیت» از گرفتن شناس‌نامه الکترونیک خودداری می‌کنند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here