استاد پور پیرار و اثبات دروغ بودن تخت جمشید

0
2056

استاد پور پیرار و اثبات دروغ بودن تخت جمشید

تورک ایگیدلری

در سرتاسر جهان بناهای بزرگ و شگفت انگیزی وجود دارد ما فوق تصور بشر ، از جمله اهرام ثلاثه در مصر ، دیوار چین (كه طبق گفته فضا نوردان حتی از كره ماه قابل رویت است) آثار روم باستان و …. آثاری بسیار فاخر تر و شگفت انگیز تر تخت جمشید . ولی نكته جالب توجه این است كه مردم هیچ یك از این كشورها ، چنین بناهای عظیمی را نشانه برتری نژادی و تمدن خود نمی دانند و گوش عالم را كر نمی كنند كه عصر معاصر پیشرفت علمی خود را مدیون تمدن ما است و یا با شعارهای نژادپرستانه و اهانت آمیزی چون :

« زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجایی رسیدست كار …»

خود را برتر از دیگران نمی داند . ولی این امر بطور شگفت انگیزی در ایران رواج دارد و یك بنای نیمه كاره و معمولی را چنان بزرگ می بینند و عامل برتری بر تمام تمدن جهان ، كه گاه باعث خنده دیگر ملل می شود . مثلا هیچگاه شاهد نبوده ایم كه یك مصری بعلت شكوه «اهرام ثلاثه» كه واقعا تخت جمشید در برابر آن بسیار تحقیر آمیز است بر دیگر ملل فخر فروخته و ادعای تمدن برتر كند . در این مبحث سعی سده اندكی خواننده را كه با تبلیغات بی پایه و اساس تخت جمشید را یك بنای بینظیر می داند با واقعیات موجود بیشتر آشنا كند » :

طبق گزارش سازمان نظام مهندسی كشور تائید شده است كه تخت جمشید یك بنای ناقص است كه هیچگاه كامل نشده و به بهره برداری نرسیده است . توجه كنید فرق بین« تكمیل نشدن » را با «ویران شدن» .

تكمیل نشده یعنی در همان زمان ساخت و ساز از ادامه تكمیل آن عاجز مانده اند و بهانه هایی چون آتش زدن آن توسط اسكندر(چون اصلا اثری از آتش سوزی نمی توان در هیچ قسمت آن پیدا كرد) و یا تخریب بر اثر گذر زمان ، تنها دروغهایی است برای پوشاندن این حقیقت كه هخامنشیان بعلت قتل عام وسیعی كه خود بر سر مردم منطقه آوردند از ادامه این ساخت و ساز منصرف شده و حتی منطقه را به سوی زادگاه خود ترك كردند . حال چرا از این بنای ناقص كه هیچ قسمت از آن بیش از 30 درصد تكمیل نشده یك بنای عظیم و فوق العاده ساخته اند كه در جهان بینظیر است !!! بر می گردد به (((جنبش «فارس ستایی» برای تحقیر اعراب یا سایر اقوام داخل ایران از جمله قوم تورك ، كرد ، لر ، عرب و … و البته دلیل اصلی یعنی پوشاندن حقیقت واقعه پلید «پوریم» .)))

آنچنان تبلیغ در باره عظمت و بزرگی این بنا كرده اند كه نا خود آگاه این حس به بازدید كننده نیزتلقین می شود . البته در این راه نیز از ابزار مختلفی استفاده كرده اند از جمله اینكه از هنر عكاسی و سینما بیشترین بهره را بردند مثلا با نمایش تصاویر نمای بسته و نزدیك به بنا ، یا نمایش از پایین به بالای ستونهای 20 متری یا عكس از ستونها بصورت انفرادی یا زوج ، حس اقتدار و شکوه و عظمت را به بیننده منتقل كرده اند.

واما آیا تخت جمشید دچار آتش سوزی شده است ؟

با كمال اطمینان باید گفت چنین عقیده ای ، دروغی بیش نیست برای پوشاندن حقیقت نیمه كاره بودن تخت جمشید ضمن اینكه دلایل محكم تاریخی می توان آورد كه اسكندر اصلا به ایران حمله نكرده ، از نظر علمی نیز می توان اثبات كرد چنانكه كارشناسان «سازمان آتش نشانی كشور» نیز به صراحت هرگونه آتش سوزی را رد كرده است . و بهترین دلیل می تواند بازدید از نزدیك از محل و یا حتی از طریق همین عكسهایی كه در این مبحث آمده دید كه كوچكترین اثری از آتش سوزی نمی توان یافت .

در ضمن احتمال خرابی بر اساس گذر زمان و حوادث طبیعی از قبیل زلزله نیز به كلی مردود است . چون اگر واقعا یك چنین بنای عظیمی با 150 هزار متر مربع كامل بوده باشد ، باید ویرانه ای بس عظیم در محوطه آن شاهد باشیم كه چنین چیزی را نمی توان دید غیر از اندكی سنگهای خورد شده و لاشه سنگ كه بقدری كم است كه نمی تواند دلیلی بر تخریب چنین بنای گسترده ای باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here