مسیح و خضر اعجازین عیان لعلینگ زلالیندین.

0
700

مولانا شیخزاده اتایی نینگ ناب غزللریدن بیتته سی

سیریلیک الفبا سیدن عربچه خطی ده اوزگرتیر گن: عبدالمجید اوزگون

حکایت قصۀ یوسف یوزنگ حُسن و جمالیندین،
مسیح و خضر اعجازین عیان لعلینگ زلالیندین.

نی شیرین اؤغریدور آغزینگ، آلیب کؤنگلومنی تویغونچه،     
یاشوندی هر نیچه سؤرسم، تاپیلمس انفعالیندین.

جمالینگ آفتابیدور، فلک کویدورمس اوشته کیم،
الهیم سقله سون  دَورِ قمر عین الکمالیندین.

کؤنگول چَوگان زلفونگغه مقیّد بؤلگـَلی چون گؤی،
بیرورلرچینده کی گاهی خبر آشفته حالیندین.

بهشتِ عدن ایچینده کیم، اوکرلر شاخِ طوبینی،
مثال بیش ایمستور بیر بویونگ سرو نهالیندین.

ینگاغینگ ناری یانینده نی طرفه سبزه دورکیم، جان،
نیچه یالینه اؤرته یدور انی یوز اؤت و یالیندین.

اتایی شعری چون بؤلدی لبینگ وصفینده بس نازک،
یاییلدی سؤز بساطیده انینگ ذهنِ کمالیندین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here