استاد پروفیسورمحمد نظیف شهرانی، استاد توردیقل میمنگی، جاوید تورک اوغلی ومحمد هاشم همدرد نی قوشمه مصاحبه لری تورکستان سیسی تلویزیونی نینگ طریقیدن

0
903

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here