وضعیت آموزش زبانهای تورکی اوزبیکی وتورکمنی در افغانستان

0
760
وضعیت آموزش زبان ترکی در افغانستان

وضعیت آموزش زبان ترکی در افغانستاندر برنامه این هفته با حضور آقایان نصیر احمد اوزبیک اوغلی و حسام‌الدین تویغون که از ترک‌های افغانستان می‌باشند به چگونگی آموزش زبان ترکی در افغانستان پرداخته‌ایم.سالها پیش دولت افغانستان با قبول تنوع ملی و زبانی، اصلاحاتی در عرصه حقوق زبانی کشور انجام داد و در قانون اساسی، در کنار زبان‌های رسمیِ دری و پشتو، به شمار دیگری از زبانها از جمله ترکی ازبکی و ترکمنی، در مناطقی که گویندگان این زبانها اکثریت دارند، رسمیت داده شد. بر اساس قانون، زبانهای رسمی در مناطق خودشان باید تدریس شوند و دولت افغانستان موظف گردید تا زمینه آموزش کودکان به زبان مادری آنها را فراهم کند. در همین راستا وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان، کتابهایی را به زبان ترکیِ ازبکی چاپ و به برخی ولایتهای ازبک‌نشین فرستاد ولی در سالهای بعد روند تدوین کتب متوقف و آموزش زبان ترکی با کاستی‌های فراوانی همراه گردید.

Publiée par Aznews.TV-FA sur Jeudi 17 septembre 2020

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here