انسان قصیده سی

0
918

اېرکین واحدوف

ثابت و سیّاره‌ده انسان اۉزینگ، انسان اۉزینگ،
مُلکِ عالم ایچره بیر خاقان اۉزینگ، سلطان اۉزینگ.

ثابت اۉز مأواسیده، سیّار فضا دنیاسیده،
کائینات صحراسیده کاروان اۉزینگ، ساربان اۉزینگ.

شمس – دل تفتینگده دور، سیّاره‌لر کفینگده دور،
کېنگ جهان ضبطینگده دور، باغبان اۉزینگ، پاسبان اۉزینگ.

بو یاروغ دنیا نه‌دور؟ کاشانه دور، ویرانه دور،
سېنگه مهمانخانه دور، مهمان اۉزینگ، مېزبان اۉزینگ.

بونده آق بیرله قرا، ظلمت، ضیا، شاه و گدا،
جنگ قیلورلر دایما اول یان اۉزینگ، بول یان اۉزینگ.

سېن بلا، هم مبتلا، خیر اِیله کین، راست و ریا،
فتنه‌گر عَالم ارا فتّان اۉزینگ، قربان اۉزینگ.

خار میسن یا گل میسن، تاجدار میسن یا قول میسن،
چوغز]1[ میسن، بلبل میسن، نادان اۉزینگ، خوشخوان اۉزینگ.

بو حیات اۉرمان اېکن، جان بار که، قصدِ جان اېکن،
بونده قتل آسان اېکن، سیرتلان اۉزینگ، جَیران اۉزینگ.

بو حیات عُمّان اېکن، عُمّان ابد گردان اېکن،
قطره‌دېک سرسان اېکن، سرسان اۉزینگ، گردان اۉزینگ.

مشعلِ فکرت – سېنینگ، هم چنگلِ وحشت سېنینگ،
غیرت۔و غفلت سېنینگ، جولان اۉزینگ، عریان اۉزینگ.

قیلدینگ۔و آیده خرام، هم یېرده قان تۉکدینگ حرام،
اوشبو حالینگدن مدام خندان اۉزینگ، گریان اۉزینگ.

میندینگ علم نروانیگه، چیقدینگ فنون آسمانیگه،
بو جهان اَیوانیگه ارکان اۉزینگ، ویران اۉزینگ.

ذرّه‌نی ایجاد اېتیب، دهشت بلا بنیاد اېتیب،
عاقبتنی یاد اېتیب، حیران اۉزینگ، حیران اۉزینگ.

باغِ عرض آباد اېرور، سېندین اگر امداد اېرور،
یۉقسه او برباد اېرور، تۉفان اۉزینگ، تۉغان اۉزینگ.

سېن هلال، یولدوز، سلیب، تورات، زبوردین یوکسلیب،
بای میسن یاکه غریب، کامران اۉزینگ، یکسان اۉزینگ.

کیم فرنگی، کیم حبش، عِرق، قان تلش، ایمان تلش،
شول می انساندېک یشش، ارمان اۉزینگ، افغان اۉزینگ.

مملکتگه مملکت، ملّتگه ملّت بۉلسه قصد،
قیلغوچی سۉنگ عاقبت ارمان اۉزینگ، افغان اۉزینگ.

آنه‌یی‌زارینگ – زمین، تنها یۉغ۔و بارینگ – زمین،
خسته بېمارینگ – زمین، اۉغلان اۉزینگ، درمان اۉزینگ.

بغریده یاتقوچی – سېن، نعمتلرین تاتقوچی – سېن،
تیغ بۉلیب باتقوچی – سېن، پیکان اۉزینگ، قلقان اۉزینگ.

مرس]۲[گه تۉپ آتقوچی – سېن، زهره‌نی اویغاتقوچی – سېن،
اویقوده قاتقوچی – سېن، اویغان اۉزینگ، اویغان اۉزینگ.

کېلدینگ عالمگه، دېمک، اېتمس اونی سۉرمک، یېمک،
یېرنی اېتماغینگ کېره‌ک بۉستان اۉزینگ، رضوان اۉزینگ.

سۉزگه هم پایان بۉلور، یازسم ینه دېوان بۉلور،
رستمِ داستان بۉلور، داستان اۉزینگ، دېوان اۉزینگ.

بۉلمه‌سین صبحینگ قرا، بار بۉل مدام بارلیق ارا،
اۉزنی اېتگیل دایما انسان اۉزینگ، انسان اۉزینگ.

اې، سېن اېرکین، سېن بوکون یازدینگ دلینگدن بیر توگون،
سېن کیم۔و نې دهرِ دون، بیران اۉزینگ، نادان اۉزینگ.

قصیده حقیده قیسقه معلومات:
اوشبو اثر انسان شانیگه بیتیلگن قصیده دیر. اونده انسان نینگ باطني و ظاهري عالمیده‌گی چیگللیکلر و مرکبلیکلر اۉته نازک طرزده افاده‌لنگن. خصوصاً، شاعر اونده انسان نینگ بوگونگی کمالاتی، انسان دهاسی نینگ ذکاوتی، فن۔تخنیک بابیده اېریشگن مثلسیز ظفرلری حقیده یاز اېکن، بو ترقیات طفیلی بوگونگی کونده انسان جهان اَیوانیگه «ارکان» (ستون) درجه‌سیگه کۉتریلگنینی ایته توریب، شو «ارکان» عینِ پیتده «ویران» اېکنینی هم اېسلب اۉته‌دی…

ایضاحلر:
]1[ بایقوش.
]۲[ مریخ.

صنعتچی: شیرعلی جوره‌یف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here