فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ارتقای رتبۀ نظامی الحاج عبدالرشید دوستم را به مقام مارشالی برهمه مردم کشور مبارک باد میگوید

0
1262

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جشن-مارشالی1.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جشن-مارشالی3.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مارشال.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جشن-مارشالی4.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مارشال2.jpg استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن میدانجنگ.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن میدان-نبرد.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جشن-مارشالی2.jpg است

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ارتقای رتبۀ نظامی الحاج عبدالرشید دوستم را به مقام  مارشالی برهمه مردم کشور مبارک باد میگوید

چهارشنبه 15 جولای 2020میلادی

اروپا – امریکا

در این چنین شرایط زمهریری تاریخ واستیلای شبستان های هولناک توطئه وتخدیر، که سرتاسراین مرزوبوم درزیرسایۀ اهریمن استبداد وغول استعمار به جولانگۀ جهل ونفاق، تعصب وبرتری جویی، فقر وخونریزی مبدل ومجموع باشندگان آن؛ همه روزه طعم تلخ محکومیت وسیه روزی درقید اسارت شیفتگان تمامیت طلبی؛ دیوانگان  قدرت مطلقه، دجالان دین فروش وتاجران خون انسان را با همه کوایف آن اندر حضور بی واسطۀ ابر استعماریون جهان  تجربه مینمایند؛ خبرخوش ارتقای نظامی یکی از فرزندان صدیق وسنگر نشین نستوه  وبی هراس راه حراست از آزادی واستقلال کشور؛ الحاج عبدالرشید دوستم رهبر وبنیانگذارحزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از رتبۀ ستر جنرالی  به مقام مارشالی؛  چون طلوع ملکوتی مهر امید از جشمۀ لایزالی نور شهادت هزاران شهید راه آزادی وعدالت، پشتیبانی بی زوال توده های ملیونی مردم؛ ودرایت بی شبهۀ شخص مارشال دوستم یعنی دوست همه باشندگان کشور درین فضای سرد ویأس آورحیات خلق  تورک ودیگر باشندگان کشور متجلی ورمق تازۀ از امیدواری بفردا را به همگان به ارمغان آورد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با مسرت بی پایان، این دستآورد بزرگ تاریخی را برای عموم مردم افغانستان؛  تورکان اوزبیک وتورکمن کشور، رهبری واعضای حزب میلیونی جنبش ملی اسلامی افغانستان  وشخص مارشال الحاج عبدالرشید دوستم تهنیت باد گفته،  از بارگاه ایزد متعال  برای رهبر مدبر حزب جنبش ملی واسلامی افغانستان وپیشوای خلاق خلق تورک افغانستان در چنین شرایط پیچیده ودشوارسلامتی کامل را با کامیابی های  بیشتر ازپیش در راه تأمین آزادی، دفاع از استقلال وتمامیت ارضی و برقراری صلح عادلانه در کشور استدعا میدارد.

امید برآن داریم که مقدم این پیروزی الهام بخش منبع خیر واتحاد برای همه باشندگان این سرزمین بدور از همه عوامل نفاق وافتراق شده بتواند.

همدیاران رنجدیده این پیروزی بزرگ بر همگان مبارک باد

    مسئول دورانی  شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

                      رحمت الله «رحیمی» پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here