صحبت با کورسانتها(محصلین)ی گارد ملی اوزبیکستان

0
963

اکادمیسین شرعی جوزجانی

صحبت با کورسانتها(محصلین)ی گارد ملی اوزبیکستان

چند روز قبل از طرف رهبری انستیتوت سلاحهای نظامی گارد ملی اوزبیکستان از من دعوت شده بود تا ضمن ملاقات با محصلان این بنیاد عالی تعلیمی، در اطراف شخصیت سیاسی و نظامی ظهیرالدین محمد بابر و آثاری که از خود بجاگذاشته است صحبت نمایم و به سوالات شان پاسخ بگویم.  

این ملاقات ساعت 5 عصر روز چارشنبه 17 جون سال جاری در «ادیبلر خیابانی» صورت گرفت. برای این منظور ترتیبات لازم گرفته شده، تعداد زیاد چوکی و میز و وسایل دیگر تهیه گردیده بود. البته برگزاری اینگونه محافل و گذاشتن وسایل در صحن باغ، مستلزم اخذ موافقهٔ قبلی ادارهٔ مربوطه میباشد.

«ادیبلر خیابانی» که در سمت غربی باغ ملی اوزبیکستان به نام علیشیر نوایی احداث گردیده، ساحه ای سبز و خرم، پر از درختان سبز زینتی و گلهای رنگارنگ معطر میباشد که به منظور زنده نگهداشتن خاطرهٔ ادیبان دانشمند و شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر اوزبیک به اسلوبی دلپذیر اعمار گردیده و پیکره های بلند و شکوهمند آنان در فواصل معین باغ قد افراشه است.

در گوشهٔ غربی خیابان، بنای جدید دو منزلهٔ « اوزبیکستان یازووچیلری اویوشمه سی» ( اتحادیه و یا انجمن نویسندگان اوزبیکستان ) قرار دارد که به اسلوب معماری اوزبیکی ساخته شده و مجهز با تمام تجهیزات کارآمد میباشد.

هیکل بزرگ علیشیر نوایی در یک بلندی، زیر سقف گنبذی کوچک با پایه های بلند قرار دارد.  گویی نوایی ازیک نقطهٔ مرتفع ناظر بر تمام خیابان میباشد. اطراف گنبذ با این بیت نوایی مزین شده است:                                               «عالم اهلی بیلینگیز کیم ایش ایمس دشمنلیغ                        

یار اولونگ بیر– بیرینگیزغه کیم ایرور یارلیغ ایش»

یعنی ای جهانیان بدانید که دشمنی کار ستوده نیست. کار ستوده آنست که با هم یار و برادر باشید!

نشست ما در صحن پیکرهٔ بابر که روبروی هیکل بزرگ علیشیر نوایی قرار دارد، ادامه یافت.   

از جملهٔ شش تن افسرانی که وظیفهٔ اداره و سازماندهی این اجتماع را داشتند، نورمتوف میر غالب مدیر دپارتمنت، محی الدینوف دلمراد کتته اوقیتووچی، احمیدوف جمال الدین کتته اوقیتووچی از شاگردان سابق من در انستیتوت دولتی حقوق تاشکینت و سه تن دیگر محمودوف دلمراد دتسنت، سری یف خورشید کتته اوقیتووچی و خوجم  بیردی یف فرخ از فارغان اکادمی وزارت داخله بودند.

همزمان عده ای از محصلان اکادمی وزارت داخله نیز درین همایش پیوستند و با علاقمندی صحبت را شنیدند.

صحبت در اطراف شخصیت چند بعدی بابر شاه صورت گرفت و پیرامون دهای سیاسی، استراتیژی نظامی و تکتیکهای حربی او هنگام مقابله با دشمن با ذکر مثالهای زنده از بابرنامه معلومات مفصل داده شد و در اطراف نبوغ سیاسی او که با اساسگذاری امپراتوری بزرگ کورگانیان هند، زمینهٔ رشد دانش و فرهنگ و تمدن بزرگ را در نیم قاره هند فراهم ساخت، روشنی انداخته شد.

«بابرنامه» اثرماندگار این سیمای فراموش ناشدنی تاریخ که به صفت یگانه اوتو بیوگرافی یک امپراتور در جهان شناخته شده و با ذکر وقایع عصر و مسایل مربوط به زندگی خانواده گی خویش به اسلوبی نقادانه و اعتراف تلخ به برخی نارساییهای شخص خود، به صفت راستگوترین مورخ شهرت یافته، به صورت همه جانبه معرفی گردید و گفته شد که «بابر نامه» بنا براهمیت علمی، ادبی، سیاسی، تاریخی … خود پیوسته توجه دانشمندان جهان را به خود جلب کرده و تا کنون به بیش از 20 زبان جهان ترجمه و نشر شده است.

همچنان ضمن صحبت در بارهٔ استعداد عالی شاعری و اسلوب انتقادی بابر در مسایل ادبی، نمونه هایی از اشعارش قرائت شد و به سوالات محصلان در رابطه به زندگی و کارنامه های او پاسخ داده شد.

بعدا عده ای از کورسانت های گارد و محصلان اکادمی وزارت داخله قطعاتی از اشعار اوزبیکی بابر را با مهارت دکلمه کردند که نمودار سویهٔ بلند معلومات ادبی و شعر دوستی آنان بود. تأثیر عمیق دوران استقلال اوزبیکستان به شخصیت و روحیهٔ آزاد اندیشانهٔ آنان احساس میشد.

در پایان همایش مختصر علمی و ادبی که در حدود یک و نیم ساعت دوام داشت، مدیر کفدره محترم نورمتوف میر غالب مراتب خورسندی خود و اداره را به مناسبت ختم موفقانهٔ این کنفرانس مختصر ابراز داشته، یک قاب ساعت دیواری مزین با کلمات مقدس را به عنوان تحفهٔ انستیتوت، به این جانب اهدا نمود و عکسهای یادگاری گرفته شد.

در پایان این گزارش، قطعاتی از عکسهای یادگاری تقدیم میشود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here