مصاحبۀ پروفیسور عنایت الله شهرانی در رابطه با کمیت نفوس امروزی وسابقۀ تاریخی تورکان در افغانستان با تلویزیون صدای تورکستان

0
1390

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here