وقتا کی اوز لریمیز اوزیمیزگه ایتر لیگ دشمن میز، بیز لرده داشاردن دشمن گره ک دال !

0
1010

حرمتلی ایلم!
بیز بوگون غاتی غین دورمده یاشه یورس،غراب دورساق بیزلره داشاردن دشمن گره ک دال،اوزلرمیزینگ کی یترلی، نادیب دیینده مدام بیره ک، بیرکمیزینگ آیاغمیزدن آلیب بیر بیری میزی ا
اوسیب اونگه گیده ره غویه میز یوق، بو شکل انسان لار قچناچه بودجک کا ایرته کی گون خدایه نامه دیب جواب برجک کا لر.
ساغ بولینگ سیز بیزه تانگریم قوت برسین …
حرمت بیلن
محمود ترکمن .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here